syyskuu, 01.09.2017

Riku Kytömäki

Riku Kytömäki on toiminut Exel Compositesin toimitusjohtajana vuodesta 2014. Hän on syntynyt 1971 ja koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Edelliset työnantajat:
ABB, Sonera Juxto
Omistukset yhtiössä:
35 100 kpl

CEO Corner - Exel Compositesin Riku Kytömäki

Millaisissa sovelluksissa Exelin komposiitteja käytetään? Mitkä ovat komposiittien kilpailuedut suhteessa muihin materiaaleihin ja toisaalta markkinoiden kasvunäkymät?

Lasi- ja hiilikuituisia komposiitteja voidaan käyttää useissa vaativissa kohteissa niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta. Asiakkaitamme on useissa eri teollisuussegmenteissä kuten telekommunikaatio-, paperi-, sähkö-, kone- ja kuljetusvälineteollisuudessa sekä rakennus- ja energiateollisuudessa. Tuoteportfoliomme sisältää niin asiakasräätälöityjä tuotteita kuin standardituotteita kuten profiileita, putkia ja laminaatteja, jotka usein muodostavat osan valmiista lopputuotteesta. Lisäksi valmistamme jonkin verran myös valmiita lopputuotteita ja järjestelmiä.

Komposiittimateriaalien kiistattomat keveyteen ja jäykkyyteen perustuvat ominaisuudet tekevät niistä ylivoimaisia useissa vaativissa sovelluksissa. Tyypillisesti tuotteissamme yhdistyy tietyn räätälöidyn mekaanisen muodon sekä jäykkyyden ja lujuuden lisäksi usea muu ominaisuus, kuten korroosio- tai palokesto, lämmön tai sähkön eristys. Pystymme myös valmistamaan komposiitit erittäin tarkkoihin pinnavaatimuksiin ja asiakkaan määrittelemiin väreihin. Kehitystyö muiden materiaalien, kuten alumiinin, teräksen tai puun, korvaamiseksi komposiittimateriaaleilla on jatkuvaa ja uusia sovellusalueita löytyy koko ajan.

Globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, kestävä kehitys sekä elinkaarikustannusten hallinta kasvattavat kysyntää pitkällä aikavälillä ja tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mm. kasvavat energiatehokkuusvaatimukset kuljetusvälineteollisuudessa ovat merkittävä mahdollisuus komposiiteille, jotka keveytensä ansiosta kuluttavat vähemmän energiaa kuin metallit ja tuovat kustannussäästöjä pienempien asennuskustannusten ja helppokäyttöisyyden myötä.

Exelin liikevaihdon kehitys on ollut nihkeää finanssikriisin jälkeen. Mitä toimenpiteitä olette tehneet toimitusjohtajakautenne aikana Exelin palauttamiseksi kasvuyhtiöksi?

Aloittaessani Exelillä tavoitteeksi asetettiin suorituksen parantaminen ja yhtiön vieminen kokonaan uudelle tasolle. Uusi kasvuun perustuva strategia lanseerattiin vuoden 2014 lopussa ja sitä on sen jälkeen toteutettu aktiivisesti sen kaikilla osa-alueilla. Strategia perustuu viiteen pilariin: 1) kasvamalla yhdessä avainasiakkaidemme kanssa kilpailuetua ja ylivertaista asiakaspalvelua tuottamalla, 2) nopeuttamalla kasvua Kiinassa, 3) laajentumalla uusiin sovelluksiin, 4) luomalla aidosti globaali markkina-asema 5) kasvamalla uusien teknologioiden avulla.

Muutamana tuoreimpana esimerkkinä strategian implementoinnista mainittakoon menestyksekkäästi edennyt uusasiakashankinta ja toimenpiteet erityisesti keskisegmentissä sekä tänä vuonna toteutunut Nanjing Jianhuin -yrityskauppa. Kauppa vahvistaa markkina-asemaamme Kiinassa ja parantaa vientikapasiteettiamme myös muille markkinoille. Saman aikaisesti olemme muokanneet organisaatiotamme (mm. Australian tuotannon alasajo) sekä kustannustasomme vastaamaan markkinakysyntää.

Exel tavoittelee yli 10 %:n liikevoittomarginaalia (Q2’17 oik. EBIT 12 kk:n rullaava ka. 5,8 %). Mitä kannattavuustavoitteen saavuttaminen vaatii yhtiöltä?

Kannattavuustavoitteen saavuttaminen vaatii ennen kaikkea määrätietoisen työn jatkamista strategiamme viitoittamalla tiellä. Tulemme myös jatkamaan toimintamme tehostamista, uusien asiakkaiden hankintaa kasvusegmenteiltä ja kustannusten kontrollointia. Siinä missä pitkän aikavälin näkymät ovat suotuisat, kannattavuustavoitteen saavuttamiseen vaikuttaa myös markkinaympäristön elpyminen. Vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon oikaistu liikevoitto oli jo noin 8 prosenttia ja suunta on siten oikea.

Rate this ceocorner 
Ei äänestetty

Megatrendit tuovat Exelille uusia liiketoimintamahdollisuuksia