Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Affecton diskonttaus%

Inderes Q&A 07.06.2017 12:58 Affecto

Millä prosentilla diskonttasitte Affectoa?

Answer 

Affectoon: Käytämme diskontattujen kassavirtojen mallia IT-palveluyhtiöissä lähinnä taustatarkistukseen oletusten osalta. Sektorin pienissä yhtiöissä soveltamamme WACC on 9-10 %:n tasolla. Painotamme arvostuksessa enemmän hinnoittelukertoimia, sillä yhtiöille on saatavilla verrattain hyvä viiteryhmä ja niiden kannattavuudet ovat pääosin melko stabiileja.