Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Cityconin suuromistajan toimet

Inderes Q&A 14.12.2017 20:58 Citycon

Moi,

Cityconin suuromistaja Gazit-Globe jonka taustalla häärää Cityconin hallituksen puheenjohtaja Chaim Katzman on viime viikkoina tankannut miljoonia Cityconin osakkeita. Lisäksi torstaina tuli ilmoitus, että kys. lafka on pantannut 73,5 miljoonaa Cityconin osaketta. Omistusosuus alkaa tätä menoa myös lähestyä viittäkymmentä prosenttia, jolloin pakollinen ostotarjous tulee myös kyseeseen. Mitä tästä kaikesta (reipas lisätankkaus, panttaus sekä 50%:n rajapyykin lähestyminen) pitäisi päätellä?

Answer 

Hei!

Gazit-Globe tarkensi viime vuonna strategiaansa, jonka mukaan se pyrkii lisäämään suorien kiinteistösijoitusten osuutta sijoitusportfoliossaan. Aikaisemmin yhtiö pyrki pitämään kiinteistösijoituksensa (Citycon, Atrium, First Capital, Regency Centers) pörssiomistuksen kautta omistuksessa. Näemme että viimeaikaiset Gazitin ostot Cityconissa ovat tämän strategian mukaisia. Esimerkiksi Gazit on myös lisännyt kuluvan kahden vuoden aikana omistustaan Atriumissa noin 60 %:iin (Q4’15: 55 %). Laskelmiemme mukaan Gazit on ostanut Q4’17 aikana noin 6 miljoonaa Cityconin osaketta noin 13 MEUR:lla. Näiden ostojen jälkeen Gazitin omistus Cityconissa on noin 44,6 % (Q3’17: 43,9 %). Pidämme todennäköisenä että Gazit tulee jatkamaan näitä ostoja. 50 % rajapyykin saavuttaminen vaatisi vielä noin 48 miljoonan osakkeen ostoa eli karkeasti noin 100 MEUR:n edestä Cityconin osakkeiden ostoja nykykurssilla. Nykyisellä ostotahdilla 50 % rajan ylittäminen veisi vielä siis 2 vuotta.

50 %:n omistuksen ylittämisen jälkeen Gazitin pitäisi käsityksemme mukaan tehdä, aivan kuten mainitsit, arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen ostotarjous kaikista Cityconin osakkeista. Emme kuitenkaan nykyisen tiedon valossa pidä kovin todennäköisenä että Gazit olisi valmis tekemään ostotarjousta merkittävästi yli nykyisen kurssitason. Tämä johtuu siitä, että Gazitin oma osake arvostetaan tällä hetkellä noin 37 % alle Q3’17 EPRA NAV:in ja Atrium 23 % alle Q3’17 EPRA NAV:in. Cityconin osake arvostetaan taas nyt noin 25 % alle EPRA NAV:in. Gazitin kannattaisi siten mielummin ostaa omien osakkeita tai Atriumin osakkeita kuin maksaa Cityconista merkittävästi nykyistä korkeampaa hintaa. 

Vastaavasti, emme pidä todennäköisenä, että Cityconin muut suuret omistajat (CPP Investment Board 15 % omistus ja Ilmarinen 7 % omistus) olisivat valmiita luopumaan Cityconin omistuksestaan halvalla. Nämä tahot todennäköisesti vaatisivat vähintään saman arvostustason, millä Blacstone osti Spondan (IFRS NAV). Tämä arvo olisi Cityconille 2,53 euroa (Q3’17 arvo). Tällä hetkellä pidämme todennäköisimpänä, että Gazit tulee jatkamaan Cityconin ostoa vähitellen pörssissä niin kauan kun se näkee arvostustason sille houkuttelevana. 73,5 miljoonan osakkeen panttaus saattaa liittyä Gazitin omiin rahoitusjärjestelyihin eikä siten välttämättä liity Cityconin osakkeiden ostoon. Kokonaisuutena emme pidä todennäköisenä, että Cityconista tehtäisiin ostotarjousta huomattavasti yli nykyisen kurssitason. Teoriassa myös ostotarjous on kuitenkin mahdollinen, koska strategisissa yritysostoissa arvostustaso ei välttämättä ole ainut kriteeri ja Gazitilla olisi todennäköiseesti taloudelliset edellytykset ostaa loput Cityconista itselleen.

Kiitos erinomaisesta kysymyksestäsi!