Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Näyttää, että viime kuukausina esimerkiksi Yhdysvaltain S&P 500 indeksi on noussut esimerkiksi Saksan Dax indeksiä tai Helsingin pörssin yleisindeksiä vauhdikkaammin. Mistä tämä mielestänne johtuu ja jatkuuko vastaava kehitys myös ensi vuonna?

Answer 

Hei,

USA:ssa odotettu verouudistus on ollut yksi tärkeimmistä ajureista osakemarkkinalle kuluvan vuoden aikana, koska yritysverouudistus parantaisi toteutuessaan jonkin verran yritysten nettotuloksia. Molemmilla alueilla talouskehitys on ollut vahvaa, mutta etenkin Saksan Daxin vientiyhtiöt ovat osaltaan kärsineet dollaria vastaan vahvistuneesta eurosta (+12 % vuoden alusta). Lisäksi rahapolitiikkaeroillakin on ollut osansa kehityksessä: USA:n pankkisektori on performoinut selvästi euroaluetta paremmin Fedin koronnostojen myötä. Ensi vuoden kehitys on pitkälti kysymysmerkki: talousympäristö näyttää edelleen molemmissa talouksissa suotuisalta, ja vaikka USA:ssa suhdannekehitys on pidemmällä, voi verouudistus tuoda vielä piristysruiskeen talouskasvuun. Toisaalta euroalueellakin pitäisi ensi vuoden loppua kohden lisääntyä odotukset kiristyvää rahapolitiikkaa kohtaan, mikä antaisi tukea pankkiosakkeille.

Yhdysvaltain ja Euroopan pääindeksien arvostustasojen ero on tällä hetkellä historiallisen korkea. Osa tästä on mielestämme perusteltua Yhdysvaltain verouudistuksen tukiessa merkittävästi tuloskasvunäkymiä Atlantin toisella puolella, mutta toisaalta myös korot ovat Yhdysvalloissa selvästi korkeampia ja nousu-uralla. Näin ollen riski siitä, että Yhdsyvaltain korkeisiin arvostuskertoimiin kohdistuisi ensi vuonna painetta, on merkittävä.