Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kuinka oikeaan osuvan kuvan tiedot antavat lyhyiden positioiden määrästä/kehtiyksestä eli mitä kaikkea sieltä puuttuu muuta kuin tuon ilmoitusrajan alittavat erät? Miten ilmoitusten tekemättä jättäminen on sanktioitu? Siis onko ko. listalla mitään merkitystä, kun siellä näkyy edelleenkin melko vanhoja tietoja? http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Valvonta/Markkinavalvonta/Lyhyet_posit...

Answer 

Välitimme kysymyksen Finanssivalvonnalle! :)
 

IR answer 

Finanssivalvonnan julkaisemista positiotiedoista ei voi päätellä tosiasiallista yhtiökohtaista lyhyeksi myyntien määrää, koska nettopositio voi syntyä myös muuta kautta kuin suorilla osakemyynneillä (mm. johdannaispositiot) ja Finanssivalvonta julkistaa vain ne positiot, jotka saavuttavat, ylittävät tai alittavat 0,5 prosentin kynnysarvon.

Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Lyhyeksi myynnistä annetussa asetuksessa säännellään, että kaikki merkittävät lyhyet positiot on ilmoitettava valvojalle. Jatkuvassa valvontatyössään Finanssivalvonta on yhteydessä positioiden haltijoihin ja pyrkii varmistaa tietojen ajantasaisuuden.

Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai rikkomuksesta. Seuraamusmaksu voidaan määrätä vakavimmista lyhyeksimyyntiasetuksen rikkomuksista.