Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Miksi USD heikkenee euron suhteen?

Inderes Q&A 16.01.2018 9:51

Hei! Mitkä päätekijät vaikuttavat USD heikkenemiseen euron suhteen? Voidaanko USD/EUR-kurssin kehittymistä arvioida, mihin suuntaan se kehittyy seuraavan 6...12kk aikana. Mikä muutos mahdollisesti on odotettavissa ?

Answer 

Hei,

Sivuamme kysymystäsi Sijoituskoulussa. :) https://www.inderes.fi/sijoituskoulu-miten-valuuttamarkkinat-toimii

Käsittelimme aihetta laajemmin tänään makrossa https://www.inderes.fi/euro-kolmen-vuoden-huipuissaan-dollaria-vastaan-r...

Alkuvuoden liikehdintä valuuttamarkkinoilla heijastaa selvästi yhtä tämän vuoden tärkeää talousteemaa: kiristyviä rahapolitiikkaodotuksia myös euroalueella. Euron ylämäki on ollut alkuvuonna erittäin vahvaa, ja pitkään koeteltu 1,2 dollarin raja jäänyt taa, sillä aamulla euro noteerattiin jo lähellä kolmen vuoden huippujaan 1,227 dollarissa (+2,2 % vuoden alusta). Historiaan peilaten valuuttakurssi ei vielä ole erityisen korkea, mutta nousu herättää kysymyksiä siitä, onko nykyinen EUR/USD-kurssi tullut jäädäkseen. Reutersin vuoden alussa kerätyissä konsensusennusteissa euron odotetaan pysyvän vuodenkin kuluttua suunnilleen nykytasoillaan, tosin uskomme, että uusin EKP:hen liittyvä viestintä on aiheuttanut painetta nousulle ennusteissa. Itse uskomme EUR/USD-kurssin olevan vuoden lopussa ennemminkin vaihteluvälin 1,15-1,25 dollaria yläpäässä kuin sen alalaidassa.

Oletus valuuttakurssin kehityksestä perustuu etenkin hiljalleen lisääntyviin odotuksiin EKP:n rahapolitiikan käänteestä. Viime torstaina julkaistut EKP:n viime kokouksen pöytäkirjat antoivat viitteitä rahapolitiikan suunnanmuutoksesta, ja EKP:n päättäjien viestintä puoltaa tätä. Eilen Viron keskuspankin pääjohtaja ja EKP:n neuvoston jäsen Ardo Hansson kertoi saksalaisessa Börsen Zeitungissa, että keskuspankki voi lopettaa velkakirjaostonsa yhdellä askeleella syyskuun jälkeen, mikäli euroalueen talous ja inflaatio kehittyvät nykyodotusten mukaan. Markkinoilla jonkin verran epäilyjä EKP:n tulevien toimien suhteen on herättänyt nimenomaan euron vahvistuminen, jonka uskotaan hidastavan inflaatiota tuontihintojen kehityksen kautta ja saavan päättäjien jalan jarrupolkimelle rahapolitiikan kiristämisen suhteen. Hanssonin mukaan tähän liittyvät huolet ovat yliarvioituja ja vahvistunut euro ei vielä ole uhka inflaatiokuvalle. Lisäksi talousnäkymät ovat edelleen rohkaisevan vahvoja, mikä puoltaa näkemystä rahapolitiikan kiristämisestä.

Odotamme spekulaatioiden EKP:n rahapolitiikan kiristämiseen lisääntyvän vuoden alkupuoliskolla, ja avainasemassa sen suhteen on keskuspankin oma kommunikaatio. EKP:n johto on ollut vahvasti elvyttävällä kannalla rahapolitiikkansa suhteen, ja ovi elvytyksen lisäämiselle on pidetty edelleen avoinna. Uskomme kommunikaation muuttuvan asteittain tulevissa korkokokouksissa. Keskeistä sen suhteen on, kuinka EKP ohjeistaa tulevaa korkopolitiikkaansa. Markkinaodotukset puoltavat pitkälti ensimmäisen koronnoston ajoittumista ensi vuoden keväälle tai keskivaiheille. Euron vahvuutta puoltaa myös euroalueen ylijäämäinen vaihtotase, tosin rahapolitiikan dominoidessa markkinoita tämä näkökulma on jäänyt vähemmälle. Dollari on toisaalta heikentynyt kuudesta päävaluutasta koottua valuuttakoriaan vastaan alimmilleen tammikuun 2015. Dollari sai viime vuonna nostetta verouudistusodotuksista, joten niiden tullessa voimaan muutokset olivat jo pitkälti sisällä kurssissa. Dollarin pidemmän aikavälin näkymää painaa lisäksi verouudistuksenkin myötä kasvava julkinen velka.