Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Pihlajalinna ja sote

Inderes Q&A 18.12.2017 12:20 Pihlajalinna

Perustuuko Pihlajalinnalle antamanne tavoitehinta olettamaan, että sote-uudistuksen osana hyväksytään laaja valinnanvapaus erikoissairaanhoito mukaan lukien?

Answer 

Hei!

Nykyinen tavoitehintamme perustuu Pihlajalinnan liiketoiminnassa näkemäämme hyvään kasvu- ja kannattavuusparannuspotentiaaliin lähivuosina. Tarkemmin tavoitehinnan muodostumiseen vaikuttaa vuosien 2018-2019 tulosennusteemme sekä Pihlajalinnan osakkeen arvostus verrattuna kansainväliseen verrokkiryhmään. Sote-uudistus tulee voimaan todennäköisesti askeleittain vuodesta 2020 alkaen ja olemme ottaneet huomioon ennusteissamme sen, että yksityisille palveluntuottajille avautuu tämän jälkeen merkittävästi isommat markkinat kuin tällä hetkellä. Tämän hetkinen arvio uudistuksen vaikutuksesta yksityisille toimijoille on niiden markkinakoon noin kaksinkertaistuminen 4 miljardista eurosta 8 miljardiin euroon. Se tuleeko laaja valinnanvapaus erikoissairaanhoitoon vai ei, ei tällä hetkellä ole merkittävä tekijä Pihlajalinnalle antamassamme tavoitehinnassa, sillä uudistuksen lopullista muotoa on tällä hetkellä mahdoton ja mielestämme myös turha yrittää arvioida. Yksityiset toimijat tulevat arviomme mukaan ottamaan julkisen sektorin kustannuspaineiden takia alati isomman osan markkinasta itselleen (tulipa sotea tai ei) ja tästä syystä pidämme Pihlajalinnan osaketta hyvänä tapana päästä tähän tulevaan markkinamuutokseen mukaan.

Sote-uudistusta on käsitelty Pihlajalinnan Yhtiöpäivityksessä 11/2017, joka on luettavissa Premium-jäsenille :) https://www.inderes.fi/sote-uudistuksen-kautta-avautuva-markkinapotentia...