Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Psykologia sijoittamisessa

Inderes Q&A 15.12.2017 13:53

Usein puhutaan siitä, miten jonkin osakkeen kohdalla sijoittajat lyövät niin sanotusti yli tai ali kurssin hinnoittelussa. Näissä tapauksissa ihmisten psykologisella käyttäytymisellä lienee suuri merkitys. Kysyisinkin, että käytättekö sijoitussuosituksia antaessanne hyväksi markkinapsykologiaa tai löytyykö teidän tiimistänne henkilöä, joka on perehtynyt kyseiseen aiheeseen? Voiko markkinapsykologiaa hyödyntämällä tehdä onnistuneita ostoksia vai onko kysessä enemmänkin arpapeliä?

Answer 

Hei,

Suosituksissamme ja tavoitehinnoissamme taustalla on ennenkaikkea osakeanalyysi.

Mitä osakeanalyysi tarkoittaa? Meidän kontekstissamme tavoitehinta on se hinta osakkeelle, jonka analyytikko analyysin perusteella uskoo olevan osakkeelle realistinen taso 12 kuukauden sisällä. Tavoitehinta ei siis ole aina sama, kuin osakkeen käypä eli ns. ”oikea arvo”, vaan arvo jonka realisoitumiselle analyytikko näkee perustellut ajurit kuten odotettu tulosparannus, riskitason laskeminen, osakkeen likviditeetti tai muutos markkinanäkymissä tai ohjeistuksessa. Tavoitehintaan toki vaikuttaa myös arvio markkinasentimentista, mikä menee hieman psykologian puolelle. 

Monikin Inderesillä on kiinnostunut markkinapsykologiasta ja lukenut aiheesta. Kuitenkin kokonaiskuvan kannalta on tärkeä pitää erillään kurssikäyttäytyminen, markkinasyklit ja yhtiön analyysi. Kurssin heilahtelut eivät vaikuta analyysiin, vaikka suosituksemme osalta 12 kk tavoitehintamme suhteutetaan kurssihintaan.

Yhtiökohtaisella tasolla analyyseissä vertaamme arvostusta suhteessa verrokkiyhtiöihin. Esitämme arvostukselle mielestämme perustellun poikkeaman eli preemion suhteessa verrokkeihin, mikäli yhtiön arvostuksen tulisi näkemyksemme mukaan poiketa suuntaan tai toiseen. 

Voiko markkinapsykologiaa hyödyntämällä tehdä onnistuneita ostoksia? Tähän ei löydy selvää yksiselitteistä kantaa, vaan näkemyksiä löytyy puolin ja toisin. Behaviorististen teorioiden puolesta puhujia ovat mm. Robert Shiller, Daniel Kahnemann ja tänä vuonna Nobelilla palkittu Richard Thaler.