Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Moi, katselin Restamax-raporttianne, ja silmiin pisti korkea vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta (2018e: 2,3 MEUR). Kuitenkin DCF-laskelmassa kyseiset vähemmistöosuudet on arvotettu vain 2,0 MEUR:oon. Avaatteko vähän tätä logiikkaa 1) miksi vähemmistöosuudet arvotetaan laskelmassa noin alas (vähemmistöosuuksille laskettu P/E 2018e on alle 1?) 2) miten vähemmistöille menevä voitto-osuus pitäisi huomioida yhtiön arvoa pohdittaessa?

Answer 

Meidän DCF-mallimme arvottavat vähemmistöt taseessa olevan kirjanpidollisen vähemmistöosuuden perusteella, joka diskontataan samalla pääoman kustannuksella, kuin muu konserni. Tämä on hyvin teoreettinen malli ja johtaa monesti harhaan (esim. juuri Restamaxin tapauksessa). Restamaxilla vähemmistöjen merkitys on oleellinen ja sen takia DCF ei mielestämme ole yhtiölle paras arvonmääritysmenetelmä. Pelkkä Smilen vähemmistö on laskelmiemme mukaan noin 15 MEUR:n arvoinen, mutta tämä ei näy taseessa, sillä Smilen hinta Restamaxin taseessa on selvästi alle sen käyvän arvon.
Suosimme Restamaxin tapauksessa absoluuttisia sekä suhteellisia kertoimia ja olemme jo pitkään korostaneet analyysissämme EPS kasvun realisoitumisen kriittisyyttä. Myös osien summa laskelmamme huomioi vähemmistöt.