Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ruotsin asuntomarkkinat

Inderes Q&A 20.11.2017 9:59 YITSRV

Moi, Ruotsin mahdollisesta asuntomarkkina kuplasta on pitkään puhuttu lehdissä. Voisiko tätä käydä läpi esim. Mariannen makrossa?

Answer 

Hei,

olemme käsitelleet Ruotsin asuntomarkkinoita aiemmin Q&A:ssa :) Kiitos ehdotuksesta!

Luuletteko että tällä on suurta vaikutusta pankkisektorille joista monet myös Ruotsissa toimivat? Entä rakennusyhtiöille tai kiinteistösijoitusyhtiöille? https://www.inderes.fi/kysymys/ruotsin-asuntokupla

Inderesin vastaus:
Mikäli nykyinen useissa lähteissä tilastoitu asuntojen hintojen voimakas lasku Ruotsissa jatkuu, tulee sillä olemaan vaikutus myös suomalaisiin rakennusyhtiöhin ja kiinteistösijoitusyhtiöihin. Rakennusyhtiöistä SRV:lle ja YIT:lle ei ole merkittävää toimintaa Ruotsissa, mutta näiden yhtiöiden arvostustasoon vaikuttaa tyypillisesti Ruotsalaisten listattujen verrokkiyhtiöiden arvostustaso ja mikäli ruotsalaisten verrokkien arvostustasot laskevat voimakkaasti, seuraavat YIT:n ja SRV:n osakkeet tyypillisesti perässä.

Suomalaisissa kiinteistösijoitusyhtiöissä vaikutus ei ole aivan niin selvä. Mikäli Ruotsin asuntojen hinnat romahtaisivat kunnolla, tulisivat todennäköisesti myös kaupallisten kiinteistöjen arvot Ruotsissa alas. Cityconin kiinteistöistä noin 28 % sijaitsee Ruotsissa ja Technopoliksella 2016 lukujen valossa karkeasti noin 8 %. Näillä yhtiöille saattaisi aiheutua negatiivisia (ei-kassavirrallisia) käyvän arvon muutoksia mikäli kiinteistöjen käyvät arvot laskisivat.

Suomessa asuntojen hinnat ovat viime vuosina kehittyneet Ruotsia maltillisemmin, mutta ruotsalaisten asuntojen hintojen romahduksella voisi olla vaikutusta myös Suomen asuntomarkkinaan, koska kuluttajat saattaisivat tulla varovaisemmiksi Ruotsin romahduksen myötä. Näin hintojen romahdus Ruotsissa voisi välillisesti vaikuttaa myös Orava Asuntorahastoon ja Investors Houseen.

Suomessa toimivista pankeista vaikutukset koskisivat Nordeaa, jolla on toimintaa tietysti kaikissa Pohjoismaissa. Asuntojen hintojen putoaminen voi vaikuttaa asuntolainojen ja muidenkin lainojen kysyntään, millä olisi negatiivinen vaikutus, mutta taloudellisen tilanteen pitäisi heikentyä oleellisesti, että syntyisi luottotappioita (ihmiset joutuvat työttömiksi eivätkä voisi lyhentää lainojaan jne.).