Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano (koulutusvienti)

Inderes Q&A 21.11.2017 13:35 Soprano

Minkälaista roolia lähivuosien ennusteissanne näyttelee 2018 vuoden alusta avautuva koulutusvienti? "Yhtiö näkee kasvumahdollisuutena kesällä 2017 hyväksytyn lain, jonka mukaan yhtiö voi tarjota vuoden 2018 alusta eurooppalaisia ammattitutkintoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilla markkinoilla. Nyt tarjonnassamme on 1500 kurssinimikettä ja 12 ammatillista tutkintoa. Aloitamme ammatillisten tutkintojen koulutusviennin. Hyödynnämme Suomen koulutusmainetta, Sopranon kokemusta ja pedagogista osaamistamme, Clanedin tekoälyalustaa, laajaa tarjontaamme sekä kansainvälisiä verkostojamme."

Answer 

Hei,

Koulutusviennin potentiaalia Sopranolle on vielä haastavaa hahmottaa, eikä se toistaiseksi näyttele merkittävää roolia ennusteissamme. Koko markkinan tasolla kyseessä on nähdäksemme hyvin merkittävä kasvumahdollisuus, mutta kuinka nopeasti ja kannattavasti eri toimijat onnistuvat sen kaupallistamisessa on meille vielä kysymysmerkki. Käsityksemme mukaan koulutustarjonnan siirtäminen digitalisoituun ja tekoälyalustaan sopivaan muotoon tulee tuottamaan alkuvaiheessa merkittäviä kustannuksia, mutta pitkällä aikajänteellä Sopranon tavoittelema liiketoimintamalli on periaatteessa hyvin skaalautuva.