Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Mihin DCF-arvonmäärityksessä käytetty 3% terminaalikasvu perustuu? Ei kai Verkkokauppa.com (tai mikään muukaan yritys) kasva ajasta ikuisuuteen kansantaloutta nopeammin (Suomen BKT:n keskimääräinen vuosikasvu ollut esimerkiksi 2000-luvulla 1,5% ja 1976-2016 2,1%). Vai onko 3% kasvuoletuksen tarkoitus vain tukea analyytikon näkemystä?

Answer 

Hei!

Kiitos kysymyksestä. Pidämme 3 % realistisena oletuksena terminaalikasvulle.

Verkkokauppa.com on kasvuyhtiö. Yhtiön keskimääräinen kasvu on ollut noin 14 % vuodesta 2011, joten se on aiemmin päihittänyt keskimääräisen BKT:n kasvun selvästi. Myös vuoden 2026 jälkeen (terminaali alkaa tästä) on realistista olettaa kasvun olevan pitkään BKT:n kasvun yläpuolella. Yhtiöllä on tällä hetkellä vain noin 1 % markkinaosuus koko Suomen kaupasta.

ON hyvä huomata, että olemme samaa mieltä, että Verkkokauppa.com ei voi loputtomasti kasvaa yli BKT:n toimiessaan pelkästään Suomessa. Huomaa kuitenkin että, jos vaikka vuoteen 2050 asti oltaisiin 3 % kasvussa olisi kassavirran terminaaliarvosta muodostunut jo noin 85%. (Voit tarkistaa tämän geometrisen sarjan laskentakaavasta). Kaukana tulevaisuudessa olevilla rahavirroilla on pieni vaikutus DCF:ään, koska WACC, jolla diskontaus on suoritettu on kasvuprosenttia selvästi suurempi. Ohessa vielä DCF herkkyystarkasteluun siitä, miten eri terminaalikasvu-% valinta vaikuttaa DCF-tavoitehintaan.