Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Incap: Sylinterit lämpiminä

Analyst comment 16.09.2021 6:18 Incap
Company: Incap
Recommendation: Accumulate
Target price: 55.00 EUR
Share price: 50.60 EUR
Date: 16.9.2021 - 6:03

Incapin alkuvuosi oli väkevä ja samankaltainen tahti on pysynyt yllä myös H2:n puolella. Yhtiön operatiivinen vire on hämmästyttävä ja vahva tase tarjoaa runsaasti liikkumatilaa myös strategiaan sopiville yritysostoille. Osakkeen arvostus on kohonnut, mutta mielestämme mainio tuloskasvunäkymä puoltaa laatunsa osoittaneen yhtiön omistamista. Toistamme lisää-suosituksemme ja nostamme tavoitehintamme 55 euroon (aik. 46 euroa).

Vuoden toinen ohjeistuksen nosto

Incap antoi eilen positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö odottaa nyt, että liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto vuonna 2021 ovat merkittävästi (aik. selvästi) suurempia kuin vuonna 2020. Ohjeistus perustuu oletukseen, ettei pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä negatiivisia muutoksia. Yhtiön lyhyen kommentin mukaan ohjeistuksen nosto heijastelee asiakasennusteiden kohentunutta näkyvyyttä ja tämän seurauksena parantunutta omaa arviota liiketoiminnan loppuvuoden kehittymisestä. Alkuvuonna Incapin asiakasportfolion kysyntä oli läpikotaisesti vahvaa, mutta arviomme mukaan etenkin suurimpien asiakkaiden tilausmäärät kasvoivat hurjasti. Samankaltainen vauhti vaikuttaakin jatkuneen myös H2:n puolella. Pidämme tätä rauhoittavana operatiivisena lisätietona ja jälleen konkreettiseksi luokiteltavana osoituksena niin asiakasportfolion laadusta kuin oman suhteellisen kilpailuaseman pitävyydestäkin. Myös omaan toimituskykyyn liittyneitä huolenaiheita ohjeistuksen nosto osaltaan hälventää, vaikka isossa kuvassa komponenttien globaali allokaatiotilanne onkin yhä tavanomaista haastavampi.

Ennustemuutokset osoittavat koilliseen

Päivitetyn ohjeistuksen myötä olemme nostaneet lähivuosien ennusteitamme. Odotamme nyt yhtiön liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 41 % 150 MEUR:oon läpi vuoden laaja-alaisesti ja vahvasti kehittyvien toimitusvirtojen ajamana. Oikaistun liikevoiton odotamme puolestaan kohoavan Intian tuotantolaitoksille painottuvan volyymikasvun, AWS-hankintasynergioiden sekä normaalien tehokkuuspetrausten perässä 21,5 MEUR:oon. Viimeisen kahden vuoden aikana Incap on toteuttanut kaksi Intian tuotantolaitoksille kohdistunutta laajennusinvestointia. Käsityksemme mukaan yhtiö on myös parhaillaan käynnistämässä kokonaan uuden ja järjestysnumeroltaan kolmannen Intian tehtaan rakennustöitä. Näiden investointien myötä Incapin tuotantokapasiteetti vahvistuu oleellisesti. Kun tähän yhdistetään vielä laadukas asiakasportfolio, suurimpien asiakkaiden suotuisilta näyttävät loppukysynnät sekä korkeaan kulutehokkuuteen ja nopeaan päätöksentekoon pohjaava oma kilpailukyky, pidämme pidemmän aikavälin mahdollisuuksia oikeinkin houkuttelevina. Tätä taustaa vasten odotamme Incapin pysyvän tulevina vuosina kiinni hyvässä kannattavassa kasvussa.

Kertoimet ovat nousseet, mutta tuloskasvu kannustaa omistamiseen 

Incapin ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 17x ja 15x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 12x ja 10x. Absoluuttiset kertoimet ovat kohonneet melko selvästi historiallisten tasojen ja yhtiön aikaisemmin määrittämämme neutraalin kerroinhaarukan yläpuolelle. Mielestämme tämä on kuitenkin oikeutettua AWS:n hankinnan myötä laskenut riskitaso sekä viimeisten vuosien vakuuttavat tuloskasvunäytöt huomioiden. Pidämmekin tuloskasvun sekä pienen osingon muodostamaa ja vahvan taseen sisältämien yritysjärjestelyvarojen tukemaa vuotuista tuotto-odotusta edelleen omistamiseen kannustavana.

Trade. (Incap)

Analyst/Author

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Read more
Key figures 2020 2021e 2022e
Turnover 106,5 150,2 175,7
Growth rate 49,9% 41,0% 17,0%
EBIT 12,6 20,7 25,4
EBIT margin 11,8% 13,8% 14,5%
Adjusted EPS 1,87 2,94 3,46
Dividend 0,00 0,60 0,65
Adjusted P/E 9,8 17,2 14,6
EV/EBITDA 7,1 12,2 10,2
Dividend yield 0,0% 1,2% 1,3%
More details

Research report

inderesTV