Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotreelle uusi asiakas

Analyst comment 17.09.2021 6:25 Tecnotree
Company: Tecnotree
Recommendation: Accumulate
Target price: 1.54 EUR
Share price: 1.36 EUR
Date: 17.9.2021 - 6:10

Tecnotree tiedotti eilen voittaneensa uuden asiakkaan Lähi-idän alueelta. Saatu tilaus on kooltaan 5,4 MUSD:n suuruinen ja se sisältää Digital BSS -tuoteperheeseen kuuluvia laskutus- ja asiakkuudenhallintaratkaisuita. Teleoperaattorin näkökulmasta nämä ratkaisut ovat liiketoimintakriittisiä, sillä ne esimerkiksi lisäävät prosessitehokkuutta ja mahdollistavat paremman asiakaskokemuksen. Kehittyvällä alueilla teleoperaattoreiden asiakaskohtaiset liikevaihdot (ARPU) ovat tyypillisesti varsin matalia. Tämä korostaa erityisesti liiketoimintaprosessien tehokkuuksien rooleja asiakkaiden omissa arvonluonneissa.

Tecnotree ei tiedotteessaan avannut saadun tilauksen tulovirtojen ajallista jakautumista. Käytännössä Tecnotreen tulovirrat koostuvat aina kahdesta osasta: 1) järjestelmän kertaluontoisesta ja projektinomaisesta käyttöönotosta sekä 2) tähän liitännäisistä palvelutoimituksista (mm. ohjelmistolisenssin myynti). Myynnin tuloutumisen logiikka on puolestaan sellainen, että varsinainen lisenssimyynti näkyy liikevaihtorivillä nopeasti, kun taas integrointityö valuu liikevaihtoon arviomme mukaan noin 8-9 kuukauden kuluttua. Tätä dynamiikkaa heijastellen nyt saatu tilaus mitä todennäköisimmin tuo yhtiölle hyvää vähintäänkin tämän ja ensi vuoden ajalle. Vaikka saatu tilaus on luonnollisestikin positiivinen ja ratkaisuiden teknologisesta kilpailukyvystä kielivä uutinen, emme näe sen aiheuttavan akuutteja tarkistustarpeita tämän tai ensi vuoden ennusteisiimme. 

Trade. (Tecnotree)

Analyst/Author

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Read more
Key figures 2020 2021e 2022e
Turnover 52,8 62,6 71,8
Growth rate 12,3% 18,6% 14,6%
EBIT 18,6 24,8 30,1
EBIT margin 35,2% 39,6% 41,9%
Adjusted EPS 0,05 0,06 0,08
Dividend 0,00 0,00 0,00
Adjusted P/E 13,7 23,6 17,9
EV/EBITDA 9,8 14,8 11,1
Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0%
More details