Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telesteltä negatiivinen tulosvaroitus

Analyst comment 17.06.2022 8:01 Teleste
Company: Teleste
Recommendation: Reduce
Target price: 4.30 EUR
Share price: 4.85 EUR
Date: 17.6.2022 - 7:46 Recommendation: 6.5.2022

Teleste antoi eilen pörssin sulkeuduttua negatiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön toimintaympäristö on muuttunut aiemmin odotettua merkittävästi haastavammaksi ja liiketoiminnan tulevien kuukausien ennustaminen on muuttunut vaikeammaksi. Liiketoiminnan odotettua heikomman kehityksen taustalla on etenkin materiaali- ja komponenttipulan aiheuttamat toimitusongelmat sekä kiihtyvän inflaation tuoma kustannusten nousu. Tilanne on yhtiön kannalta harmillinen, sillä yhtiön tilauskanta on tällä hetkellä erittäin vahva uuden teknologiasyklin käynnistyttyä, mutta yhtiö ei kuitenkaan pääse hyötymään tästä pitkälti komponenttipulan tuomista toimitushaasteista johtuen. Tilanne ei siten ole täysin yhtiön omissa käsissä.

Uusi ohjeistus indikoi tuloksen laskevan edellisvuodesta

Teleste arvio nyt vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan vuoden 2021 liikevaihdon tason (144,0 MEUR) ja oikaistun liiketuloksen jäävän edellisvuotta (2021: 5,5 MEUR) merkittävästi alemmaksi. Yhtiön mukaan pahentuneella komponenttipulalla, kustannusten nousulla ja USD-kurssin vahvistumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen. Aiemmin Teleste odotti vuoden 2022 liikevaihdon ylittävän vuoden 2021 liikevaihdon tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2021 tason. Odotimme ennen tulosvaroitusta yhtiön liikevaihdon kasvavan tänä vuonna noin 6 % edellisvuodesta 152 MEUR:oon ja oikaistun liiketuloksen olevan 5,9 MEUR. Ennusteisiimme kohdistuu siten selvää laskupainetta, ja tulemme tekemään tarvittavat ennustemuutokset päivityksen yhteydessä lähipäivien aikana. Samalla tarkastelemme näkemystämme uudelleen.

Yhtiö käynnisti toimenpiteitä kannattavuuden korjaamiseksi

Teleste kertoi tulosvaroituksen yhteydessä käynnistäneensä toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet kohdistuvat etenkin toimitusvarmuuden parantamiseen ja -volyymin nostamiseen, nousevien materiaalikulujen määrätietoiseen siirtämiseen asiakashintoihin, sekä projektitoimitus- ja kiinteiden kulujen sopeuttamiseen. Yhtiö odottaa toimenpiteiden näkyvän vuoden loppupuolelta alkaen. Lisäksi yhtiö kertoi käynnistäneensä ohjelman strategiansa terävöittämiseksi.

Trade. (Teleste)

Analyst/Author

Roni Peuranheimo

Roni Peuranheimo

Analyytikko

Read more
Key figures 2021 2022e 2023e
Turnover 144,0 152,4 162,8
Growth rate -0,7% 5,8% 6,8%
EBIT 8,7 5,9 8,3
EBIT margin 6,1% 3,8% 5,1%
Adjusted EPS 0,21 0,24 0,33
Dividend 0,14 0,15 0,16
Adjusted P/E 24,5 20,2 14,5
EV/EBITDA 6,7 8,0 6,4
Dividend yield 2,7% 3,1% 3,3%
More details

Teleste is a Finnish technology company which offers broadband video and data communication networks and services. The company's products and solutions are used in digital television, broadband Internet, and video surveillance applications. Majority of the company revenues comes from Europe the biggest clients being Cable TV and IPTV operators and in video surveillance the public sector. The company also has branch in the United Kingdom, specializing in Hospitality and AV - Teleste Limited. The company is listed on the NASDAQ OMX Helsinki stock market.