Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.


Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 
Lehdistötiedote 8.10.2019 klo 08.30 


Ovaron asuntomyynti ja Ydintoiminnan vuokrausaste syyskuussa 


Ovaron strategiana on omistaa ja kehittää vuokraukseen hyvin sopivia kiinteistöjä (Ydintoiminta) sekä 2019 – 2021 aikana luopua omistusasumiseen soveltuvista asunnoista (Muu toiminta). Ovaro julkaisee kuukausittain Muun toiminnan myyntitiedot ja Ydintoiminnan vuokrausasteen. 

Syyskuussa 2019 yhtiö myi kolmetoista asuntoa velattomilta hinnoiltaan 2,5 M€.  Yhtiö on 1-9/2019 myynyt asuntoja velattomin hinnoin yhteensä 22,7 M€:lla kun viime vuonna vastaavana aikana asuntoja myytiin yhteensä 4,8 M€:lla. 1-9/2019 myydyt huoneistot vastaavat yli kolmasosaa koko Muun toiminnan vuoden vaihteen arvosta.  

Ydintoiminnan vuokrausaste laski syyskuussa. Vuodenvaihteeseen verrattuna Ydintoiminnan vuokrausaste on parantunut neljä prosenttiyksikköä.

Neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste: 

 30.9.2019              31.8.2019              31.12.2018 
     87,8 %                     89,0 %                    83,8 % 

Helsinki 8.10.2019 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 

Lisätiedot: 

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 - 761 96 69 

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet 


Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj invests in Finnish rental apartments and is traded on the main list of Nasdaq Helsinki stock exchange. In line with the strategy announced in 20.3.2018, the company decided to transform the REIT structure into an investment company in order to be able to invest more freely in other real estate sites than in rental apartments. In future, the company can also work as a project developer and constructor, as well as to increase the active rental unit and property trading.