Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ilmastonmuutos ja sijoittaminen

Inderes Q&A 06.02.2018 18:28

Ilmastonmuutoksen torjunta, mm. ilmaston mittaus ja uusiutuvat energiat megatrendinä kiinnostavat. Mitkä näillä aloilla toimivat yhtiöt ovat seurannassanne tai mahdollisesti tulossa tulevaisuudessa seurantaan? Vaisalan Weather-toiminta, Wärtsilän LNG, aurinkoenergia, hybridivoimalat tulevat mieleen. Entä mitkä suomalaisyhtiöt tulevat mielestänne erityisesti kärsimään fossil fuel divestment -ilmiöstä?

Answer 

Hei, Tässä muutamia analyytikoiden kommentteja yhtiöistä, jotka saattavat kiinnostaa tai joihin ilmastonmuutos vaikuttaa.

Konepajat ja ilmastonmuutos

Suurimmassa osassa suomalaisia konepajoja vaikutukset päästöihin ovat epäsuoria. Yhtiöiden valmistustoiminnan päästöt eivät ole kovin merkittäviä (riippuen siitä miten niiden käyttämä sähkö on tuotettu) ja lisäksi valmistus on useimmiten vahvasti ulkoistettua. Pääasiallinen vaikutus on se, miten konepajayhtiöt voivat auttaa omia asiakkaitaan vähentämään päästöjä, useimmiten toiminnan tehostumisen kautta. Tämä koskee mm. Cargotecin ja Konecranesin konttisatamiin toimittamia järjestelmiä, joilla toiminta automatisoituu tai muutoin tehostuu (turha konttien siirtely vähenee ja itse konttien liikuttelu tapahtuu sähköisten tai hybridilaitteiden avulla aikaisemman polttomoottorikäyttöisen kaluston sijasta). Lisäksi mm. Wärtsilän laiva- ja voimalamoottorituotanto on siirtynyt valtaosaltaan joko kaasu-, biopolttoaine- tai hybridipolttoainekäyttöiseksi, kun painopiste aikaisemmin oli diesel- tai raskasöljykäyttöisissä moottoreissa. Lisäksi Wärtsilä toimittaa mm. aurinkovoimaloita.

Metsäyhtiöt

Metsäyhtiöt aiheuttavat jonkun verran tuotannossaan ympäristökuormitusta, mutta päästöjä on pienennetty merkittävästi (tämä on toki vaatinut huomattavia investointeja) takavuosista ja esimerkiksi hiilineutrali sellutehdas on jo nykypäivää. Metsäsektorin hyötyykin mielestämme kokonaisuutena ympäristötrendin noususta, sillä puu raaka-aineena on uusiutuvaa ja kierrätettävää. Lisäksi puupohjaisista materiaaleja voidaan hyödyntää uusiutumattomien materiaalien korvikkeena useissa sovelluksissa, joten ympäristötrendi tulee avaamaan metsäyhtiöille jatkossa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Outokumpu, Neste ja Fortum

Outokumpu – ruostumattoman teräksen valmistaminen on ympäristöä kuormittavaa mm. energiaintensiivisyytensä vuoksi. Tämän vähentämiseen ei kuitenkaan ole helppoja keinoja, mutta alan yhtiöiden edellytetään täyttävän säädökset mm. ympäristöinvestoinnein. Neste – Neste on sekä hyötyjä että häviäjä, sillä ympäristötrendi heikentää sen fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvan jalostusliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä (Öljytuotteet). Vastaavasti tämä trendi toisaalta kasvattaa markkinaa Uusiutuville tuotteille. Fortum – Fortum kuuluu myös sekä hyötyjiin että häviäjiin, sillä yhtiön oma portfolio on melko vähäpäästöinen ja yhtiö myös panostaa uusiutuvaan energiaan investoimalla sen tuotantoon merkittävästi. Toisaalta Uniperin tuotantoportfolio on selkeästi päästöiltään heikommassa asemassa mm. hiilivoiman vuoksi ja sen asemaan tulevaisuuden energiantuotannossa liittyy kysymysmerkkejä. On kuitenkin huomioitava, että energiamarkkinan murros vie aikaa eikä päästöjä aiheuttavia tuotantomuotoja voida ajaa alas ilman, että vastaava energiantuotantomäärä pystytään korvaamaan jollain muulla tuotantomuodolla.