Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Jari Rosendahlin ROASTissa hän sivulauseessa sanoi, että ROE:ta rasittaa taseessa oleva 0,5 Mrd€ liikearvo, koska sitä ei enää nykyaikana voi/saa poistaa. Miten toimii nykyisin liikearvo ja sen siivoaminen taseesta?

Answer 

Hei,

IFRS-kirjanpidossa ei poisteta liikearvoa vuosittain samoin kuin FAS-kirjanpidossa. Ainoa tapa laskea liikearvon määrää taseessa on arvonalentumiskirjaukset. Yhtiöt testaavat liikearvon kuranttiutta taseessa tyypillisesti kerran vuodessa tai useammin. Mikäli segmentti/liiketoiminta jolle liikearvo on kohdistettu ei enää täytä liikearvotestauksessa määritettyjä oletuksia tulevien vuosien rahavirroista, liikearvolle pitää tehdä alaskirjaus.
FAS-kirjanpidossa (monet First North -yhtiöt) liikearvoa poistetaan pääsäännön mukaan vuosittain. Kun liikearvoa poistetaan, se heikentää tulosta, mutta ei kuitenkaan vaikuta kassavirtaan. Kassavirran vaikutus on tapahtunut silloin kun liikearvoa taseeseen aiheuttanut investointi/yritysjärjestely on tehty.

Keskeiset oletukset liikearvon arvonalentumistestauksessa löytyy Kemiran vuoden 2016 tilinpäätöksessä sivulta 56.
http://www.kemira.com/fi/uutishuone/ajankohtaista/sivut/2081017_20170223...