Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Mitä yritys hyötyy osakkeen likviditeetistä tai yhden osakkeen arvosta? Yrityshän on saanut jo rahoituksensa osakkeenomistajalta siinä kohtaa kun yritys on listautunut ja sijoittaja X on listautumiseen osallistunut. Jos yritys tekee 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja voittoa 10% marginaalilla, mitä hyötyä osakkeen hinnalla on yrityksen kannalta?

Answer 

Hei,

Parempi likviditeetti ei luonnollisesti vaikuta itse liiketoimintaan (ellei yhtiö hae rahaa markkinoilta etsimällä uusia sijoittajia, joita likviditeetti usein kiinnostaa), mutta se tehostaa osakkeen hinnanmuodostusta markkinalla. Sen lisäksi parempi likviditeetti mahdollistaa sen, että osaketta voi omistaa kaikenkokoiset sijoittajat piensijoittajista insituutioihin. Jos osakkeella ei ole kunnon likviditeettiä, voi suurempien sijoittajien olla mahdotonta ostaa osaketta ja toisaalta yhtiön kurssi heiluu voimakkaasti muutamien sijoittajien ostojen ja myyntien myötä. 

Yksinkertaistetuna: hyvä likviditeetti mahdollistaa korkeammat hyväksytyt arvostustasot. Tämä puolestaan johtaa alhaisempaan pääoman hintaan (WACC), jolloin yrityksen mahdollisuudet luoda omistaja-arvoa paranevat (esim. yritysostojen ja myös investointien myötä). Joissain tilanteissa alhaisemmasta pääoman hinnasta voi muodostua jopa kilpailuetu. Näin on mm. Amazonilla, joka saa markkinoilta edullisemmin pääomaa kuin pienet perinteisemmän liiketoimintamallin kilpailijat. Hypoteettisesti tarkasteltuna kahdesta identtisestä yhtiöstä sijoittajien oman pääoman tuottovaatimus asettuu korkeammalle sen osalta, jonka osakkeet on vaikeampi realisoida.