Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kertokaapa nyt kansantajuisesti ja juurtajaksain, mitä konkreettisesti tarkoittaa tällaiset termit kuin ”asiakasvertikaali” tai ”vertikaaliset palvelut”. Maallikko ei äkkiseltään saa otetta siitä, miten tämä pystysuoruus liittyy asiakkuuksiin tai palveluihin. Etenkin Nokian ympärillä kyseiset ilmaisut toistuvat nykyisin varsin usein, lähes muoti-ilmaisun kaltaisesti. Olisi mukava ymmärtää mitä näillä termeillä pyritään ilmaisemaan. Kiitos!

Answer 

Kiitos, liiasta jargonista on meidänkin mielestä pyrittävä eroon :)

Asiakasvertikaali tarkoittaa käytännössä jotain spesifiä asiakastoimialaa, jolle yritys erikoistuu. Esimerkiksi Nokian suurin asiakasvertikaali on operaattorit ja pienempiä rinnakkaisia asiakasvertikaaleja (Nokia sanoo muodikkaasti ”Adjacent markets”) ovat suuryritykset, Internet-yhtiöt, energia, julkinen sektori jne. 

Vertikaaliset palvelut on vähemmän käytetty termi. Sillä tarkoitetaan jollekin tietylle toimialalle kohdennettuja ja räätälöityjä palveluita. ”Vertikaalinen” siksi, että ne on kohdennettu ja räätälöity yhden toimialan tarpeisiin, eikä ”horisontaalisesti” yleispalveluiksi useille toimialoille. Esimerkiksi IT-konsulttiyhtiöt voivat tarjota räätälöityjä palveluita ja ratkaisuja ravintola-alalle, finanssialalle, medialle jne.