Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Omavaraisuusaste ja nettovelkaisuus

Inderes Q&A 21.01.2018 14:34

Kun katsoo Inderesin sivuilta yrityksen tietoja, on siellä kerrottu yrityksen omavaraisuusaste ja nettovelkaisuusaste. Voisitteko avata näitä termejä hiukan, kun en itse niitä oikein saa sisäistettyä. Miten esim. nettovelkaisuusaste voi olla negatiivinen (esim. -5%)?

Answer 

Hei,

Sijoituskoulussa löytyy käsiteltynä eri termejä :) https://www.inderes.fi/viisi-sijoittamisen-tunnuslukua-roe-roi-gearing-o...

Miten lasketaan omavaraisuusaste?

Yrityksen omavaraisuusaste kuvaa, kuinka vakaalla pohjalla yrityksen talous on ja kuinka suuri osa taseesta kuuluu omistajille. Tunnusluku lasketaan 

Oma pääoma / (taseen loppusumma –saadut ennakot). 

Esimerkiksi vuoden 2016 tilinpäätöksessä hissiteknologiayhtiö KONE:ella oma pääoma (lyhyesti varat miinus kaikki vastuut)  oli 2,976 miljardia euroa, koko taseen loppusumma 7,951 miljardia euroa ja saadut ennakkomaksut 1,977 miljardia euroa, eli asiakkaat maksavat etukäteen tilauksista KONE:elle. Täten omavaraisuusaste oli vuoden 2016 lopussa 2,976 / (7,951–1,977) = 46,8%. Läheskään kaikilla yhtiöillä ei merkittäviä ennakkomaksuja ole, joten tunnusluku on yleensä suoraviivaisesti laskettavissa omapääoma / taseen loppusumma. 

Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, mikä omavaraisuusaste on hyvä tai huono. Lähtökohtaisesti nyrkkisääntönä yli 40 % on hyvä omavaraisuusaste eikä yhtiö ainakaan heti huomenna ole kaatumassa ja alle 30 % on huono. 

Osakevertailussa voi nähdä, että kirjoitushetkellä Inderesin seuraamien yhtiöiden omavaraisuusasteet (ennustetut 2017 luvut) ovat alimmillaan 16 % Eforen tapauksessa ja korkein Bittiumilla jolla omavaraisuusaste on peräti 85 %. Omavaraisuusaste ei kuitenkaan kerro mitään esimerkiksi takaisinmaksettavien korollisten velkojen määrästä. 

Miten lasketaan Gearing %? 

Gearing % kuvaa yrityksen velkaantumisastetta eli velkojen suhdetta omaan pääomaan. Tunnusluku lasketaan

Korolliset nettovelat / oma pääoma. 

Nettovelka saadaan vähentämällä pitkistä ja lyhyistä korollisista lainoista kassavarat, pankkisaamiset sekä arvopaperit. Esimerkiksi taas KONE:en tapauksessa yhtiön ilmoittamat nettovelat olivat vuoden 2016 tilinpäätöksessä –1,688 miljardia euroa (huom. miinus, KONE on nettovelaton yhtiö) joten –1,688 / 2,796 (oma pääoma) = –60,4 %. 

Gearing % on kätevä tunnusluku, kun halutaan tietää, paljonko korollisia velkoja on suhteessa omaan pääomaan. 

Taas raakana nyrkkisääntönä voi sanoa, että negatiivinen gearing kertoo vahvasta taloudellisesta asemasta ja yli 100 % gearing kertoo, että yrityksellä on enemmän velkoja kuin omaa pääomaa. Esimerkiksi Inderesin osakevertailussa kirjoitushetkellä (ennustetut vuoden 2017 luvut) vaikeuksissa kamppailevan Tecnotreen gearing on 245 % ja vastaavasti vasta listautuneen ja vahvataseisen Fondian –110 %. 

Olemme myös sivunneet nettovelkaantumista InderesQ&A:ssa https://www.inderes.fi/kysymys/nettovelkaisuus