Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Moi,

Warren Buffettin yhtiö Berkshire Hathaway erottuu indeksistä positiivisella tavalla yleensä juuri laskumarkkinan aikaan. Lisäksi "laatuyhtiö" salkku menestyy paremmin laskumarkkinassa kun taas nousumarkkinassa saattaa hävitä indeksille. Kysymykseni kuuluu kuinka uskotte oman mallisalkkunne menestyvän laskumarkkinassa kun se koostuu lähes pelkästään pienistä yhtiöistä? Mitä mahdollisia muutoksia tekisitte mallisalkkuun jos pitempi laskumarkkina alkaisi?

Kiitos hyvistä analyyseistä!

Answer 

Hei,

Teemme muutoksia mallisalkkuun yrityskohtaisen analyysin pohjalta, joten varsinainen pitempi laskumarkkina ei ole peruste muutoksille mallisalkun sisältöön. Mallisalkkumme tukijalkana toimivat laadukkaat, kestäviä kilpailuetuja omaavat ja omistaja-arvoa luovat yhtiöt. Pyrimme poimimaan salkkuun myös lyhyen tähtäimen sijoitusideoita silloin, kun houkuttelevia vaihtoehtoja on tarjolla. Sijoitusten tukena käytämme erityisesti tutkimustamme ja aamukatsauksesta löytyviä lyhyen tähtäimen suosituksiamme.

 

Q&A:ssa esitettiin samaan aiheeseen liittyen hyviä kysymyksiä (6.6.2017). Ohessa näkemyksemme mallisalkun pärjäämiselle pörssiromahduksen tullessa https://www.inderes.fi/kysymys/mallisalkku-porssiromahduksen-tullessa.

Miten uskotte Mallisalkun pärjäävän pörssiromahduksen tullessa?

Erittäin hyvä kysymys, koska sijoittajat unohtavat usein riskit ja keskittyvät vain tuottoihin. Kuten olemme aikaisemmin kirjoittaneet, olemme mallisalkun tuotosta erityisen ylpeitä sen takia, että se on saavutettu suhteellisen alhaisella riskillä.

Uskomme mallisalkumme pärjäävän kokonaismarkkinaa paremmin laskumarkkinassa. Salkkuyhtiöt ovat keskimäärin hyvässä taloudellisessa kunnossa (vahvat taseet) ja voimakkaasti syklisiä yhtiöitä on mukana vähän (Sotkamo Silver). Finanssiala on kuitenkin myös syklinen (Taaleri, CapMan ja Nordea), mikä nostaa riskiprofiilia erityisesti pörssiromahduksen yhteydessä. Silti valtaosa yhtiöistä on suhteellisen alhaisen riskin sijoituskohteita ja pystyvät luomaan omistaja-arvoa myös vaikeammissa markkinatilanteissa. Lähtökohtaisesti meillä ei ole positioita, joissa merkittävä pääoman tuhoutuminen olisi näkemyksemme mukaan mahdollista (pois lukien Sotkamo Silver). Lisäksi meillä on korkea käteispaino (23 %, 6.6.2017), mikä mahdollistaa nopean toiminnan mahdollisessa romahduksessa.

Vaikka uskomme mallisalkun selviytyvän mahdollisesta romahduksesta kunnialla, tulisivat monien salkkuosakkeiden arvot rumasti alas. Tämän takia on tärkeää, ettei meillä ole mitään pakko myydä pahimpaan aikaan. Jos yhtiöiden oma kehitys jatkuu ennakoimallamme positiivisella uralla, osakkeiden arvot elpyvät ajan kuluessa. Välillä tukea omistajille antavat osingot. Kaikista pörssiromahduksista on elvytty, vaikka tämä on joskus kestänyt todella kauan.

Pitäisikö pörssiromahdukselta suojautua?

Mielestämme kyllä, mutta miten paljon riippuu sijoittajan omasta ajattelutavasta ja aikajänteestä. Suojautuminen voi myös tarkoittaa monia asioita. Mallisalkun osalta suojautuminen pörssiromahdukselta tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että arvostustasojen noustessa ja tuotto-odotusten laskiessa pyrimme laskemaan hiljalleen mallisalkun riskiprofiilia esimerkiksi kasvattamalla käteispositiota. Osakepoimijoina lähestymme asiaa yhtiötasolta: jos emme löydä houkuttelevia ostokohteita, emme lähtökohtaisesti tee uusia sijoituksia. Toisaalta myös myymme omistuksia, jos ne ovat näkemyksemme mukaan selvästi yliarvostettuja. Lähestymistapoja on monia, mutta tämä on meille luontevin tapa. Kaikkien sijoittajien pitäisi ainakin huomioida riskejä vähintäänkin rajoittamalla velkavivun käyttöä ja varmistamalla, etteivät pahimmat riskit (pakko myydä markkinan ollessa pohjalla) pääse realisoitumaan mahdollisessa pörssiromahduksessa. Vaikeina aikoina pääoman suojeleminen siirtyy keskiöön pääoman tuoton rinnalle, minkä takia myös riskejä on tärkeää seurata.

Mielestämme keskivertosijoittajien ei kannata yrittää ”ajoittaa” pörssiromahduksia. Näitä on erittäin vaikeaa ennustaa, vaikka osakemarkkinoiden yliarvostus on suhteellisen helppoa havaita. Tämä johtuu siitä, että selkeäkään yliarvostus ei yksinään aiheuta romahdusta ja voi kestää erittäin pitkään. Monesti markkinalle tullaan sitten takaisin juuri väärään aikaan (tai toisaalta sieltä poistutaan väärään aikaan). Koska laadukkaat pörssiyhtiöt luovat arvoa koko ajan, on markkinoilta kokonaan poissaoleminen pidemmän päälle kallista. Myös passiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia voi toimia erittäin hyvin pitkällä aikavälillä.

Jos haluan lähteä seuraamaan Mallisalkkua, onko jälkijunassa mukaan lähteminen tuhoon tuomittua (kurssit jo nousseet nousuvaran) vai oletteko valinneet kohteet niin pitkän tähtäimen näkymiä ajatellen, että vieläkin ehtii mukaan?

Mallisalkun runko koostuu pääasiassa laadukkaista yhtiöistä, jotka pystyvät näkemyksemme luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä ja ovat edelleen järkevästi hinnoiteltuja. Joidenkin kohteiden osalta on selvää, että suurin arvonnousu on jo nähty. Esimerkiksi Revenio on hieno yhtiö, mutta osakkeen tuotto ei tule olemaan >800 % seuraavan neljän vuoden aikana. Suosittelemme tutustumaan analyytikoidemme tuoreisiin raportteihin sekä salkkuyhtiöistä että muista mielenkiintoisista caseista oman sijoituspäätöksen tueksi. Näistä raporteista selviää Inderesin nykyiset näkemykset eri yhtiöistä. Samalla mallisalkku antaa toivottavasti sijoitusideoita.