Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, Glaukoomaa sairastavien lisäksi säännöllisiä silmätarkastuksia tarvitsevat myös diabeetikot. Molemmissa potilasryhmissä potilasmäärän oletettu kasvu on ~50% seuraavan 20v aikana. Otatteko markkinan luontaisen kasvun huomioon ennusteissanne, samoin huomioitteko diabeetikot markkinan suuruutta arvioidessanne. Gaukoomaa sairastavien määrä on samaa suuruusluokkaa kuin diabeetikoiden määrä. Ps. Hyvää Juhannusta ja kiitos erinomaisesta työstänne! Lähdetietoa: https://www.aop.org.uk/ot/professional-support/aop/2017/06/18/an-eye-on-...

Answer 

Kiitos, toivottavasti Juhannus sujui siellä hyvin!

Olemme ottaneet analyysissa huomioon, että kokonaismarkkina kasvaa pitkässä juoksussa ja luo myötätuulta myös kasvavalle seulontamarkkinalle. Kts. Icaren osio laajassa analyysissa s. 11-21. Lähtökohtaisesti on huomioitu, että diabetes lisää glaukoomariskiä, mutta suoranaisesti diabeetikoita ei ole laskettu mukaan markkinapotentiaaliin.