Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rovion merkintähinta

Inderes Q&A 21.09.2017 13:34

Rovion merkintähinta suhteessa sen arvoon?

Answer 

Hei, emme seuraa Roviota, eikä meillä ole laajaa analyysiä yhtiöstä. Yleisellä tasolla Rovion arvostustasot ovat listautumisen alustava hintaväli huomioiden hieman alan arvostustasoja korkeampia. Pelialan arvostustasot ovat nousseet voimakkaasti viime vuosina ja alan arvostuskertoimet ovat pysyneet muita korkeampina.