Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SRV:n ennusteet vuodelle 2019

Inderes Q&A 13.03.2018 13:26 SRV

Pisti silmään SRV:n fundamentit vuodelle 2019. P/E-kerroin ja osinkotuottoprosentti olivat molemmat 5,57. Onkohan SRV kaappaamassa monopoliaseman tulevissa rakennusprojekteissa vai mihinkä tuollaiset lukemat perustuvat ? Voitteko hiukan valottaa, mitä erinomaista SRV:lle on tapahtumassa vuoden tai parin sisällä ?

Answer 

Hei,

SRV:ltä odotetaan merkittävää tuloskäännettä ensi vuodelle. Voimakas tuloskäänne perustuu kolmeen tekijään 1) heikkojen projektien päättyminen kuluvana vuonna (esim. REDI:n rakentamisvaiheen päättyminen) 2) SRV:n omistamien kauppakeskusten tuottojen kasvu, joka kirjataan suoraan liikevoittoon 3) omaperusteisten asuntojen myynnin merkittävä kasvu (esim. REDI:n ensimmäisen tornitalon valmistuminen)

Lisäksi tulokseen ei pitäisi enää ensi vuonna vaikuttaa Venäjän ruplan kurssimuutokset, jotka ovat aiheuttaneet merkittäviä laskennallisia heikennyksiä SRV:n tulokseen. Tuloskäännettä voi peilata SRV:n omiin pitkän aikavälin tavoitetasoihin, joissa liikevoittomarginaalin osalta tavoitteeksi on määritelty 8 %. Tästä tavoitteesta noin 2 %-yksikköä tulee kauppakeskusomistusten tuloksien kautta ja loput rakennustoiminnasta. Suhteessa tähän ennusteemme ovat huomattavan paljon varovaisempia. Viime vuosien heikon tuloskehityksen valossa SRV:llä on kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että näkyvyys ja luottamus tuloskäänteeseen vahvistuu.

Osinkotuoton toteutuminen vaatii myös tuloskäänteen toteutumisen ja ilman tuloskäännettä yhtiöllä ei ole tähän perusteita.

Terveisin,
Petri Aho