Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei! Suomen Hoivatilojen CMD:ssä olikin kysymys kouluista ja kilpailijoista. Aiheeseen syvälle ei päästy pureutumaan, joten kysyn sitä tässä ja myös verraten rakentajiin (yhtiöihin, kilpailijoina). Lemminkäinen voitti joulun alla yhden kunnan kilpailutuksen (en muista kuntaa), täsmälleen samalla linjauksella ”investointi vapaa koulu”.

Miksi rakennusyhtiöt paisuttavat taseitaan näillä, ja mikseivät toisaalta taas päivä- ja hoivakodeilla (otaksun)? Onko mielestänne linkkiä Ruotsiin laajentavassa Lehdossa, joka sai niinikään vuodenvaihteessa/joulun alla ensimmäiset aloituksensa Ruotsiin - vieläpä päiväkotien muodossa?

Onko hoivatilojen pakko rakennuttaa itse, vai voisiko se laajentaa näin ollen helpommin pienemmällä vaivalla Ruotsiin - tai suoraan ostamalla tilat esim tässä tapauksessa Lehdolta? (Resurssien säästäminen tonttien etsinässä jne) Tämä myös kääntäen, onko Suomen hoivatilojen mahd laajentuessa pakko toimia Suomen mallilla? (Etsiä tontti ja asiakas jne) Em kappaleeseen viitaten tyhmääkin tyhmempi kysymys, mutta mitä rautalangasta vääntäen tarkoittaa Hoivan yhteydessä rakennuttaminen? Eikö rakennusfirmat voisi näitäkin hoivatiloja rakennuttaa yksinään jos koulujakin?

Answer 

Hei,

Kiitos kysymyksistäsi!

Lemminkäinen ja Lehto Group eivät ole seurannassamme, joten emme lähde kommentoimaan näiden yhtiöiden toimintamalleja. Kuitenkin, todennäköinen vastaus kysymykseesi on, että päivä- ja hoivakotihankkeet ovat kooltaan niin pieniä (usein 2-4 MEUR vs. kouluhanke noin 10 MEUR), etteivät ne välttämättä kiinnosta niin paljon suuria rakennusliikkeitä. Olemme käsitelleet tätä asiaa myös toisessa QA-vastauksessa: https://www.inderes.fi/kysymys/hoivakiinteistot-ja-rakennusfirmat

Hoivatilojen ei ole pakko rakennuttaa itse ja he ovatkin historiassa myös ostaneet valmiita hoivakiinteistöjä. Yhtiön laajentuessa oma rakennuttaminen ei siis ole aivan välttämätöntä. Kuitenkin yhtiön koko liiketoimintamalli ja koneisto perustuvat vahvasti omaan rakennuttamiseen ja tämä strategia on ollut historiassa menestynyt ja se tarjoaa joitain kilpailuetuja (mm. nopeus, kustannustehokkuus, helppous asiakkaalle) joten pidämme todennäköisenä että yhtiö tulee myös jatkossa laajenemaan nykyisellä toimintamallilla.

Rakennuttaminen tarkoittaa Suomen Hoivatiloille liiketoimintamallissa ”avaimet käteen” -periaatteella toimimista. Käytännössä Hoivatilat hankkii tontin, käy hankkeen pohjakeskustelut kunnissa, suunnitteluttaa, rahoittaa, kilpailuttaa ja hoitaa yhteistyön rakentajan kanssa, hoitaa lupaprosessit sekä viranomaisyhteydet ja hankkii tiloihin yksityisen operaattorin. Lopulta tästä prosessista muodostuu kate (käypä arvo-rakennuttamiskustannus). Mikäli tästä toiminnasta luovuttaisiin niin yhtiön tuotto laskisi, koska se ei enää saisi tätä rakennuttamisen kehityskatetta itselleen.