Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei Ihmettelen kovasti Telian ja Elisan arvostuseroja. Vertailu on helppoa, kun ne ovat listoilla peräkkäin osakevertailussa. Tunnuslukujen osalta esim. Telian PB on aivan järkyttävän alhainen Elisaan verrattuna. Eli onko telia tällä perusteella aliarvostettu ja jos on niin miksi? (tekstiä muokattu sujuvammaksi)

Answer 

Terve!

Elisaa ja Teliaa on hieman hankala vertailla suoraan tuloskertoimilla, koska esimerkiksi Telian EBITDA:ssa ei näy vähemistö-omistusosuuksien tuloja (liikevoitossa) ja lopetetut toiminnot näkyvät vasta nettotuloksessa. Lisäksi Telialla on huomattava määrä sekä negatiivisia että positiivisia kertaluonteisia eriä, jotka pitää oikaista vertailukelpoisuuden takaamiseksi. Elisan P/B on korkeampi, perustuen huomattavasti korkeampaan pääoman tuottoon. Osittain tämän takia olemme itse suosineet osien-summa -laskentaa Telian arvoa määrittäessä. Edellisessä päivityksessä olemme saaneet Telian osien-summan arvoksi 43 kruunua ja näin ollen pidämme arvostusta houkuttelevana. Telia on useamman neljänneksen aikana myynyt ei-strategisia omistuksiaan, joten vertailukelpoisuus suhteessa Elisaan on tämän myötä parantunut.

Telian Megafon-omistusten myynnistä ja Turkcell-omistusten vähentämisestä olemme kommentoineet aiemmin. Kommentit löytyvät Telian yhtiösivulta https://www.inderes.fi/yhtiot/telia-company

Termistöstä löytyy tarinaa sijoituskoulussa :) https://www.inderes.fi/mika-enterprise-value-eli-ev-enta-evebit-ja-evebitda