Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Terveystalo on ilmoittanut esittäessään käyttävänsä annissa kerättävää pääomaa mm. velkojen maksuun. Onko käsityksenne mukaan listautumisen yhtenä tosiasiallisena syynä verottajan ja Terveystalon ilmeisesti eroavat kannat korkomenojen vähennyskelpoisuudesta? Oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa korkovähennysongelma poistuu, mutta ei takautuvasti eli antiin osallistuville jää riski riidan häviämisestä verottajan kanssa, millä esitteen mukaan olisi huomattava vaikutus.

Answer 

Hei,

Terveystalo ei kuulu seurattaviin yhtiöihimme, joten meillä ei ole yhtiöstä analyysiä. Näin ollen emme ota kantaa Terveystalon listautumisen tausoista.