Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei,

Miten arvioitte palveluseteleiden pois jättämisen erikoissairaanhoidosta (paitsi yli 6kk) vaikuttavan sote-yrityksiin Suomessa? Tarkoittaako tämä, että erikoissairaanhoitoa ei avata markkinoille ollenkaan, ja onko arvioimanne 8 miljardin kokonaismarkkina edelleen ajankohtainen?

Kiitos

Answer 

Kiitos kysymyksistäsi!

Joulukuussa markkinoille tullut uusi tieto siitä, ettei erikoissairaanhoidon valinnanvapaus näytä toteutuvan yhtä laajasti kuin aikaisemmin oli odotettu, tulee arviomme mukaan supistamaan yksityisille toimijoille avautuvaa kokonaismarkkinaa. Aiemmin arvioitu 8 miljardin kokonaismarkkina voi arviomme mukaan jäädä huonossa tapauksessa noin 7 miljardin euron luokkaan, mutta tämä on  tarkemman tiedon puuttessa vielä melkoista spekulointia. Vaikka kokonaismarkkina jäisi alkuperäisia arvioita pienemmäksi, tarjoaa markkinan osittainenkin avautuminen silti huomattavia kasvumahdollisuuksia yksityisille toimijoille nykyisen noin 4 miljardin markkinan lisäksi.