Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

PRFoods

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
1.6.
2022

3 kvartali ja 9 kuu aruanded kajastavad eraldi müüdud tütarettevõtte Heimon Kala Oy tulemusi võrreldavalt. Alates 4 kvartalist PRFoods ei kajastata Heimon Kala Oy tulemusi , kuna tütarettevõte on müüdud. Omandatud kalakasvatuste litsentse pole käesolevas raportis kajastatud. Arvestades, et PRFoods finantsaasa lõppeb 30.juuni , sisaldub 12 kuu aruanne uutel alusel, sh kalakasvatust. Vastav informatsioon sisaldub tulevas aruandes.

Tiedotteet
31.5.
2022

9 kuu aruanded kajastavad eraldi müüdud tütarettevõtte Heimon Kala Oy tulemusi võrreldavalt. Alates 4 kvartalist PRFoods ei kajastata Heimon Kala Oy tulemusi, kuna tütarettevõte on müüdud. Omandatud kalakasvatuste litsentse pole käesolevas raportis kajastatud. Arvestades, et PRFoods finantsaasa lõppeb 30.juuni, sisaldub 12 kuu aruanne uutel alusel, sh kalakasvatust. Vastav informatsioon sisaldub tulevas aruandes.

Tiedotteet
18.5.
2022

PRFoods teatab, et 2021/2022 majandusaasta konsolideeritud auditeerimata 9 kuu vahearuande avalikustamine toimub vastavalt börsijuhendi kohaselt kahe kuu jooksul aruandeperioodi lõppemisest, st 31.05.2022. Kuigi vahearuanne avaldatakse auditeerimata, siis on AS PRFoods soovinud ka läbi viia mõjuanalüüsi kolmanda osapoole kaasabil vahearuande perioodil aset leidnud Heimon Kala Oy müügiga seoses, arvestades asjaolu, et lõplik tehingu hind sõltub teatud tehingu tingimuste täitumisest, mis eelduslikult selguvad enne avalikustamist.

Tiedotteet
8.3.
2022

AS-i PRFoods tütarettevõtja Saaremere Kala AS-i ja Nordic Fish Oy vahel 09.02.2022 sõlmitud Heimon Kala Oy 100% aktsiate võõrandamise lepingus seatud tehingu lõpuleviimise eeltingimused on Saaremere Kala AS-i poolt täidetud ning sellega on aktsiate müügitehing lõpule viidud ehk Heimon Kala Oy aktsiad on kantud Nordic Fish Oy-le. Nimetatud eeltingimused olid ära toodud AS-i PRFoods 10.02.2022 börsiteates Heimon Kala Oy aktsiate müügilepingu sõlmimise kohta.

Tiedotteet
28.2.
2022

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku 25.02.2022 otsused koosolekut kokku kutsumata

AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 10.02.2022–25.02.2022. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.
Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1. Heimon Kala Oy võõrandamine Saaremere Kala AS-i poolt

Tiedotteet
25.2.
2022

10.02.2022 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) kokku isikute (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25. veebruaril 2020; edaspidi „Tingimused“) alusel, koosoleku (edaspidi „Koosolek“).
Koosolek toim

Tiedotteet
16.2.
2022

2021 kalendriaasta on läbi saanud ning sellega on lõppenud ka Soome saaga. Vastavalt avalikustatud teabele on sõlmitud Heimon Kala Oy 100% aktsiate müügileping. Isegi arvestades mõningast paranemist äritegevuse EBITDAs , oli selge, et ilma konsolideerimiseta olnuks Heimon Kala Oy-l väga rakse jätkate iseseisva ettevõttena ning Heimon Kala Oy on kontserni mõistes kasulikum müüa kui jätkata tema restruktureerimist ning rekapitaliseerimist.Soome kahjumite põhjused on 2020 ja 2021 Soome selle hetke johtona  ebakompetentsus toodete hinnatamisel ja kulubaasi juhtimisel.

Tiedotteet
14.2.
2022

AS PRFoods avaldas 10. veebruaril 2022 börsiteate seoses plaanitava Heimon Kala Oy aktsiate müügitehinguga.

Tiedotteet
10.2.
2022

AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) teavitab käesolevaga isikuid (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25.

Tiedotteet
10.2.
2022

AS PRFoods tütarettevõtte Saaremere Kala AS kirjutas 09.02.2022 alla lepingule 100% Heimon Kala Oy aktsiate võõrandamiseks Nordic Fish Oy-le. Nordic Fish Oy on Soome ühe suurema kalakasvatusettevõtte Nordic Trout Ab emaettevõtte ning kuulub Hukkaneni perekonnale ja Kalaneuvos Oy-le, mis on omakorda Soome üks suuremaid ja tuntumaid kalatööstusettevõtteid. Tehing vajab AS PRFoods aktsionäride heakskiitu ning selleks viiakse läbi AS PRFoods aktsionäride otsuste hääletus koosolekut kokku kutsumata.

PRFoods

Eesti keel translation unavailable for PRFoods.