Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Talenom
Recommendation: Accumulate
Target price: 13.50 EUR
Share price: 10.84 EUR
Date: 11.1.2022 - 5:55 Recommendation: 17.12.2021

Talenom organisoi johtoryhmäänsä uudelleen vahvistaakseen kansainvälistä kasvuaan. Tällä hetkellä yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa. Strategian toteuttamisen tukemiseksi yhtiö organisoi uudelleen johtoryhmän vastuita sekä nimitti uuden talousjohtajan. Näin yhtiö pyrkii luomaan liiketoiminnastaan kansainvälisesti skaalautuvampaa. Muutokset eivät vaikuta näkemykseemme osakkeesta.   

Yhtiön aikaisempi talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho on nimitetty varatoimitusjohtajaksi, ja hän vastaa tuotekonseptien kehittämisestä. Uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty Matti Eilonen, joka on toiminut pitkään Talenomissa eri johtotehtävissä vastaten viimeksi Group Controller -toiminnasta. Juho Ahosola jatkaa liiketoiminnan operatiivisena johtajana, ja toimii jatkossa henkilöstöjohtajana. Tuomas Iivanainen on nimitetty markkinointijohtajaksi, ja hän vastaa myös datapohjaisesta liiketoiminnasta. Juha Jutila jatkaa liiketoiminnan kehitysjohtajana vastaten ohjelmistojen kehittämisestä ja IT-järjestelmistä.

Uudelleenorganisoinnilla yhtiö pyrkii vastaamaan entistä paremmin kansainvälistymisen, digitalisaation sekä reaaliaikaisen talousdatan hyödyntämisen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi pienyrittäjille suunnatusta TiliJaska-palvelusta saatujen asiakaskokemusten perusteella yhtiö on havainnut pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon tarpeiden olevan pääosin samankaltaiset. Yhtiö on yhtenäistänyt alustansa järjestelmäarkkitehtuuria mahdollistaen samalla sekä eri asiakassegmenttien palvelemisen että korkean automaatiotason hyödyntämisen. Yhden alustan kautta uskomme digitaalisten työkalujen kansainvälisen skaalautumisen olevan nopeampaa. TiliJaska-palvelu avaa lisäksi digitaalisen myyntikanavan pienten ja keskisuurten yritysten asiakassegmenttiin.

Trade. (Talenom)

Analyst/Author

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Read more
Key figures 2021e 2022e 2023e
Turnover 82,1 104,0 120,9
Growth rate 26,0% 26,6% 16,3%
EBIT 15,2 16,7 22,1
EBIT margin 18,6% 16,0% 18,3%
Adjusted EPS 0,26 0,28 0,38
Dividend 0,17 0,18 0,25
Adjusted P/E 42,3 38,4 28,7
EV/EBITDA 18,4 15,4 13,1
Dividend yield 1,6% 1,7% 2,3%
More details