Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Fortum
Recommendation: Reduce
Target price: 25.00 EUR
Share price: 25.54 EUR
Date: 19.1.2022 - 5:19 Recommendation: 15.11.2021

Fortum tiedotti yhtiön aloittavan yhteistyön Bank GPB:n kanssa tuulivoiman tuotannossa Venäjällä. Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahaston (50/50 yhteisyritys) 1,3 gigawatin (GW) tuulivoimahankkeet siirretään Fortumin ja Bank GPB:n äskettäin perustamalle yhteisyritykselle. Näissä Fortumin omistusosuus ei muutu, vaan ainoastaan yhteistyökumppani vaihtuu. Arviomme mukaan taustalla on Rusnanon rahoitusvaikeudet, minkä takia yhteistyö siirretään uudelle kumppanille. Bank GPB on osa Gazprombank-konsernia, jonka suurin omistaja on Gazprom Group. Sekä Rusnanon että Gazpromin taustalta löytyy Venäjän valtio. Lähtökohtaisesti emme näe muutoksella oleellisia vaikutuksia Fortumiin.  

Tuulivoimahankkeiden siirron myötä Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahasto purkautuu. Fortumin portfolioon kuuluvat sijoitusrahastolle syyskuun 2021 tuulivoimahuutokaupassa myönnetyt oikeudet rakentaa 1,4 GW uutta tuulivoimakapasiteettia. Käsityksemme mukaan nämä olivat aiemmin Fortumin ja Rusnanon yhteisomistuksessa (50/50), mutta oikeudet kuuluvat pelkästään Fortumille. Tämä tarkoittaa myös velvollisuutta rakentaa kapasiteetti, mutta halutessaan Fortum voi irtautua tästä joko myymällä projekteja tai maksamalla sakkoja. Oletamme kuitenkin, että yhtiön tarkoituksena on rakentaa kapasiteetti. Kapasiteetit otetaan käyttöön vuosina 2025-2027, joten välittömiä vaikutuksia muutoksella ei käsityksemme mukaan ole. Tiedotteessa kerrottiin, että Fortum ja Rusnano jatkavat portfolion yhteisen kehittämisen arviointia. Näin ollen lienee mahdollista, että joitakin hankkeita kehitetään myös jatkossa yhteistyössä.  

Fortumin uusiutuvan energian portfolio on Venäjän suurin käsittäen yli 3,4 GW tuuli- ja aurinkovoimaa joko yhtiön kokonaan tai yhteisyritysten Bank GPB:n ja Russian Direct Investment Fundin kanssa omistamina. Portfolio sisältää tällä hetkellä 1,2 GW toiminnassa olevaa tuuli- ja aurinkovoimaa sekä 0,3 GW rakenteilla ja 1,9 GW kehitteillä olevaa kapasiteettia. Tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetteihin liittyvät investointipäätökset tehdään tapauskohtaisesti. Fortumin sijoittama oma pääoma uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen Venäjällä on enintään 15 miljardia ruplaa. Summa on ennallaan, mutta ruplan heikentymisen takia euroissa summa on enää suunnilleen 175 MEUR. Investointien oletettavasti kasvaessa tulevaisuudessa Fortum pyrkinee vapauttamaan pääomia esimerkiksi myymällä aiempia hankkeita. 

Trade. (Fortum)

Analyst/Author

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Read more
Key figures 2021e 2022e 2023e
Turnover 89 747,5 91 085,9 93 767,1
Growth rate 83,1% 1,5% 2,9%
EBIT -1 601,7 2 106,8 2 050,8
EBIT margin -1,8% 2,3% 2,2%
Adjusted EPS 1,95 1,57 1,55
Dividend 1,14 1,14 1,15
Adjusted P/E 13,3 16,5 16,8
EV/EBITDA -88,9 9,0 7,6
Dividend yield 4,4% 4,4% 4,4%
More details