Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

BLuOr Bank AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

BluOr Bank AS võlakirjade (ISIN-kood: LV0000802569) avalik pakkumine algab 16.
mail 2022 kell 10:00 ja lõppeb 27. mail 2022 kell 15:30. 

Avalikult pakutakse kuni 7 000 võlakirja Eesti, Läti ja Leedu jaeinvestoritele.
Ülemärkimise korral on BluOr Bank AS-il õigus pakkumise mahtu suurendada kuni 3
000 Võlakirja võrra ning pakkumist võib vähendada ka märkimata jäänud osa
võrra. 

Pakkumise hind on 1000 EUR ühe võlakirja kohta, mis võrdub võlakirja
nimiväärtusega. Tagatiseta võlakirjade intressimäär on 7% aastas. Intressi
makstakse kord kvartalis. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD-s ISIN-koodiga
LV0000802569. 

Avalik pakkumine viiakse läbi börsi kauplemissüsteemi ja Nasdaq CSD kaudu.

Avalik pakkumine läbi börsi kauplemissüsteemi (investoritele Lätis, Leedus ja
Eestis) 

Market: RSE Equities IPO (Genium INET trading system)
Order book: BORABONDIPO (ISIN-kood: LV0000802569)
Pakkumisperiood:
16. mai 2022: kell 10.00 - 16.00; 
17. mai - 26. mai 2022: kell 09.00 - 16.00; 
27. mai 2022: kell 09.00 - 15.30.
Pakkumise arveldamine: 1. juuni 2022

Kõik Nasdaq Riia Börsi liikmed, kellel on juurdepääs Genium INET
kauplemissüsteemile, võivad pakkumises osaleda, esitades korraldusi enda või
oma klientide nimel ja arvel. 

Pakkumine Nasdaq CSD kaudu (Eesti investoritele)

Eesti investor, kes soovib osaleda võlakirjade pakkumises, peab pöörduma
kontohalduri poole, mis haldab vastava investori Nasdaq CSD väärtpaberikontot. 

Ingliskeelne prospekt ja võlakirjade tingimused ning pakkumise kokkuvõtte tõlge
inglise, läti, eesti ja leedu keelde on kättesaadavad BluOr Bank AS-i
veebisaidil https://www.bluorbank.lv/en/investors 

Oksjonireeglid ja prospekt on lisatud börsiteatele.Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 26 631 153
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud
turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i
turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB
Nasdaq Vilnius.