Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Hepsor AS-i aktsiate tingimuslik noteerimine Balti põhinimekirjas

Tallinn, Eesti, 2021-11-16 08:00 CET -- 

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 15.novembril
2021. a. rahuldada Hepsor AS-i taotluse ja noteerida tema kuni 3 854 701
aktsiat nimiväärtusega 1 euro (Hepsor aktsia, ISIN kood: EE3100082306) Börsi
Põhinimekirjas tingimusel, et: 

    1.1 Olemasoleva 3 000 000 aktsia osas:

 -- pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja
   pakkumistulemused on avalikustatud;

 -- pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite
   väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;

 -- emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile
   aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.


     1.2.Emiteeritavate kuni 854 701 uue aktsia osas:

 -- pakkumise õnnestumise ja sellele järgneva aktsiakapitali suurendamise
   korral on aktsiakapitali suurendamine Äriregistris registreeritud;

 -- aktsiad on Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud sama ISIN koodiga;

 -- emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile
   aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.
Tingimuste täitmisel on Hepsor AS-i aktsiate esimeseks kauplemispäevaks:


Punktis 1.1. nimetatud aktsiate suhtes 26.11.2021. a. või sellele lähedane
järgnev kuupäev. 

Punktis 1.2. nimetatud aktsiate suhtes järgmine börsipäev pärast tingimuste
täitmise aruandeesitamist või sellele lähedane järgnev kuupäev. 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.comNasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud
turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i
turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB
Nasdaq Vilnius.