Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS-i LHV Group täiendavate aktsiate noteerimine Balti põhinimekirjas

Tallinn, Eesti, 2022-04-27 12:22 CEST -- 

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 27.aprilli 2022. a otsusele
noteeritakse ja võetakse  AS-i LHV Group täiendavalt emiteeritud 195 121
aktsiat kauplemisele Balti põhinimekirjas. 

AS-i LHV Group ülalnimetatud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on neljapäev,
28. aprill 2022. a või sellele lähedane järgnev kuupäev. 


Seega kaubeldakse alates 28. aprillist või sellele lähedasest kuupäevast
nimetuse LHV1T all kokku 30 059 288 LHV Group aktsiaga (ISIN: EE3100073644). Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.comNasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud
turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i
turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB
Nasdaq Vilnius.