Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Kauplemise peatamine Inbank 2026 allutatud võlakirjadega

Tallinn, Eesti, 2022-05-13 08:00 CEST -- 

AS Inbank fikseerib võlakirjaomanike nimekirja allutatud võlakirjade (ISIN kood
EE3300110964, lühinimi INBB070026A) ennetähtaegseks lunastamiseks ja intressi
maksmiseks 18. mail 2022 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Eelnevast lähtudes kaubeldakse täna, 13. mail 2022.a. viimast päeva Inbank 2026
võlakirjadega (INBB070026A), mis annavad õiguse ennetähtaegsele lunastamisele
ja intressile. Vastavalt börsi reglemendi osa Väärtpaberite Noteerimisnõuete
punktile 13.3.1. on kauplemine INBB070026A võlakirjadega peatatud alates
esmaspäevast, 16. maist 2022.a. kuni nende lunastamiseni. Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.comNasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud
turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i
turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB
Nasdaq Vilnius.