Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

LHV Group-i aktsiate täiendav noteerimine Balti põhinimekirjas

Tallinn, Eesti, 2022-05-04 11:56 CEST -- 

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 04. mai 2022. a otsusele noteeritakse
ja võetakse AS-i LHV Group töötajate optsiooniprogrammi raames täiendavalt
emiteeritud 510 943 aktsiat kauplemisele Börsi põhinimekirjas. 

AS-i LHV Group ülalnimetatud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on 05. mai
2022. a või sellele lähedane järgnev kuupäev. 
Seega kaubeldakse alates 05. maist või sellele lähedasest järgnevast kuupäevast
nimetuse LHV1T all kokku 30 570 231 LHV Group-i aktsiaga (ISIN: EE3100073644). 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.comNasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud
turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i
turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB
Nasdaq Vilnius.