Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

PRFoods teatab, et 2021/2022 majandusaasta konsolideeritud auditeerimata 9 kuu vahearuande avalikustamine toimub vastavalt börsijuhendi kohaselt kahe kuu jooksul aruandeperioodi lõppemisest, st 31.05.2022. Kuigi vahearuanne avaldatakse auditeerimata, siis on AS PRFoods soovinud ka läbi viia mõjuanalüüsi kolmanda osapoole kaasabil vahearuande perioodil aset leidnud Heimon Kala Oy müügiga seoses, arvestades asjaolu, et lõplik tehingu hind sõltub teatud tehingu tingimuste täitumisest, mis eelduslikult selguvad enne avalikustamist.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee