Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Juhtkonna kommentaar

Kontserni ajaloo kõige raskem aasta on lõppenud. Meid tabas rünnak kolmelt rindelt: ühelt poolt tekitas koroona pandeemia olukorra, kus vähenes samaaegselt nõudlus ja toorkala hind drastiliselt, mis viis brutomarginaali ja käibe vähenemisele. Me sisenesime kriisi kõrge finantsvõimendusega seoses hiljutiste ettevõtete ülesostudega ning pangad nõudsid agressiivselt laenuportfelli vähendamist. Kolmandaks ei suutnud ega tahtnud Heimon Kala Oy endine juhtkond reageerida muutustele, mistõttu kuhjusid probleemid sealses üksuses. Kõige kolme kriisiga samaaegne tegelemine suurendas oluliselt kontserni kahjumit, kuna olime sunnitud tegema otsuseid, mis tavaolukorras jäänuks tegemata.

Kõige selle tulemusena vähenes kontserni käive aasta baasil 25% 58,7 miljoni euroni (2019/2020: 78,3 miljonit eurot).

Lõpptulemusena saime ajaloo esimese EBITDA kahjumi summas 1,3 miljonit eurot (2019/2020: EBITDA kasum 1,9 miljonit eurot) ning puhaskahjumit 5,2 miljonit eurot (2019/2020:  puhaskahjum 1,9 miljonit eurot).

EBITDA’d mõjutas oluliselt see, et toorkala hind tõusis järsult tingituna pandeemia piirangute kiirest leevenemisest, kuid samas Soomes müüdavate kalatoodete hinnad olid kinnitatud juba talvel, kui toorakala hind oli oluliselt madalam. See tekitas viimases kvartalis olukorra, kus olime sunnitud müüma osasid tooteid alla omahinna. Selle tegevuse lõpetamiseks vabastasime töölt sealse tegevjuhi ning teavitasime ka kliente kahjulike lepingute lõpetamisest.

Kui leida midagi positiivset, siis kontserni rahavoog äritegevusest oli positiivne 2 miljonit eurot ning perioodi rahavoog paranes 0,53 miljonit eurot. Samuti vähenes ettevõtte netovõlg ning me suutsime vähendada lühiajaliste kohustuste määra. Samuti tegi meie kalakasvatusüksus parema tulemuse ning on seega meie Skandinaavia äri selgroog. Suurim probleem on siiani, et Eesti riik pole lubanud alustada suuremahulise kalakasvatusega, mistõttu jäi eelmisest perioodist saamata märkimisväärne tulu.

Väga tubli oli meie Šotimaa üksus, kuigi nende kasumlikkus ja käive vähenes pea 30%, suutis John Ross Jr lõpetada aasta 1,4 miljoni eurose EBITDA’ga. Samuti tuleb kiita meie Eesti üksust, kes hoolimata HoReCa turu äralangemisest, on suutnud kuust kuusse tõsta jaetoodete müüki Eestis.

Kontserni töötajate arv vähenes aasta baasil ca 10%, kuid ilmselgelt ei vastanud Soome üksuse kulude vähenemine käibe ja marginaalide vähenemisele. Kokkuvõttes võib öelda, et Soome äriüksus on kogu probleemistiku alge.

PRFoodsi tegevuskava kriisist väljumisel on järgmine:

  1. Vähendada ettevõtte laenukoormust läbi positiivse EBITDA ja omakapitali tugevdamise
  2. Restruktureerida täielikult Soome üksus, sealhulgas võimalusel kas müüa või sulgeda kahjumlikud tegevused. Elimineerida Soome müügist kõik madalamarginaalsed tooted
  3. Suurendada jaekaubanduse osakaalu UK, EL turgudel, sh koduturul Eestis.
  4. Kontserni strateegiline fookus on kalakasvatusel, kui valdkonnal, mis on suutnud igal aastal olla kasumlik. Kontserni eesmärk on saavutada aastaks 2023 kalakasvatuse maht 10,000 tonni, mis peaks andma käivet ca 45-50 miljonit  eurot aastas.

Ettevõtte finantsstabiilsus ei ole lihtne, kus kontsernil oleks oma tegevuse jaoks piisavalt likviidseid vahendeid. Samas peame arvestama, et 11 miljoni euro ulatuses võlakirju on võetud John Ross Jr ostmistehingu refinantseerimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, ettevõtte rahavoog on tugev ning ettevõte maksab regulaarselt dividende emaettevõttele, seega on olukord aktsepteeritav.

Kalakasvatus nõuab pikaajalist kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme.  Eelmisel aastal olime sunnitud vähendama oluliselt käibekapitalis võõrvahendeid, mis tekitas omakorda pingelise olukorra tegevuse rahastamisel. Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada kiiresti ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras ning likvideerida kahjumlikud üksused.

Olles karastunud nüüd juba teist aastat kestvas koroona-kriisis, teame, et jääda lootma välisele toele, ei ole jätkusuutlik ning kõik rasked otsused tuleb teha varem kui hiljem. Meie õnneks on kalaturg alanud aastal palju tugevam ning ennustatav ning nõudlus meie toodete järgi kasvav. Alanud finantsaasta eesmärk on kasum ning kõik seda takistavad tegurid tuleb eemaldada.

Grupi võtmenäitajad

KASUMIARUANNE
mln EUR
2020/20212019/20202018/2019  2017/20182016/2017
Müügitulu58,778,385,794,951,1
Brutokasum5,09,611,913,23,9
EBITDA äritegevusest*-1,22,84,06,00,6
EBITDA-1,31,91,74,42,0
Ärikasum (-kahjum)-3,9-0,7-0,52,30,7
EBT-5,0-1,8-1,21,40,5
Puhaskasum (-kahjum)-5,2-1,9-1,51,00,2
Brutomarginaal8,5%12,2%13,9%13,9%7,7%
Äritegevuse EBITDA marginaal-2,1%3,5%4,7%6,3%1,2%
EBITDA marginaal-2,1%2,4%2,0%4,7%3,8%
Ärikasumi marginaal-6,6%-0,9%-0,5%2,5%1,4%
EBT marginaal-8,5%-2,2%-1,4%1,5%1,1%
Netomarginaal-8,8%-2,4%-1,7%1,1%0,4%
Tegevuskulude suhtarv16,1%13,4%12,5%10,5%9,6%
        
BILANSS
mln EUR
30.06.2130.06.2030.06.1930.06.1830.06.17
Netovõlgnevus22,420,720,518,11,0
Omakapital15,819,821,923,322,7
Käibekapital-3,2-4,0-3,12,811,5
Varad55,657,162,565,533,5
Likviidsuskordaja0,8x0,8x0,9x1,1x2,3x
Omakapitali suhtarv28,4%34,7%35,0%35,6%67,8%
Finantsvõimendus58,7%51,1%48,3%43,7%4,1%
Võlakordaja0,7x0,7x0,7x0,6x0,3x
Netovõlg/EBITDA äritegevusest-17,9x7,5x5,1x3,0x1,6x
Omakapitali tootlus-29,0%-9,1%-6,5%4,3%0,9%
Varade tootlus-9,2%-3,2%-2,3%2,0%0,6%

* enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust


Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee


Manus