Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i vahendusteenuse kasv aprillis oli 81% võrreldes
mullusega ja täideti Soome osas 2022. aastaks seatud müügieesmärk

Punktid Technologies AS-i (edaspidi Punktid) 2022. a aprilli müük moodustas
kokku 324 000 eurot, millest 209 000 eurot oli Punktide platvormi
vahendusteenuse brutosumma (klientidelt saadud raha läbi Punktide platvormi) ja
mis võrreldes 2021. a aprilliga kasvas 81% (2021. a aprilli vahendusteenuse
brutosumma oli 115 000 eurot). Kõige suurem kasv tuli globaalse Punktid.com
veebilehelt, kus mulluse aprilli 10 000 euro vahendusteenuse brutosummaga
võrreldes tõusis selle aasta aprilli oma 108 000 euro peale, kasvuks seega
980%. Lisaks täitus selle aasta aprillis 2022. aasta prognoos Soome
müügiplatvormiPunktid.fi osas, milleks oli seatud 15 000 eurot. 

Vahendusteenus hõlmab videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xboxi jne
digitaalsete koodide veebipõhist müüki Punktide gruppi kuuluva Gamekeys OÜ
poolt hallatava Punktide müügiplatvormi kaudu nii Eestis kui ka välisriikides. 

"Vaatamata sellele, et kogu meie energia ja aeg kulus aktsiate avaliku
pakkumise (IPO) ettevalmistusele ja läbiviimisele ning arvestades ka maailma
hõivanud ebakindlust, süvenenud inflatsiooni ja turgude langust, on meil rõõm
teatada, et tänu orgaanilisele kasvule suutsime aprillis mulluseid tulemusi
edestada. Suutsime saavutada selle tulemuse omavahenditega ja ilma
investeeringuid kasvu suunamata." märkis Punktid Technologies AS-i juhatuse
liige Hannes Niid. Punktide grupi müükkokku aprillis 2022

Punktide grupi müük kokku                 324 000 €
-------------------------------------------------------------------
HVK Business OÜ hulgimüügi tulu           115 000 €   
-------------------------------------------------------------------
Gamekeys OÜ vahendusteenuse brutosumma 209 000 €         
-------------------------------------------------------------------

2022. a aprilli numbrid on ümardatud tuhande euro täpsusega ning numbrid ei ole
veel lõplikud (st võivad vähesel määral muutuda), kuna 2022. a aprill ei ole
veel raamatupidamises suletud. Käesolevas teates avaldatud informatsioon vahendusteenuse brutosumma kohta ei
kajastu Punktide finantsaruannetes, kuna Eesti finantsaruandluse standardi
(EFS) kohaselt on vahendaja müügitulu üksnes vahendustasu, mitte lepingute
alusel kogutud brutosummad. Vaatamata sellele lähtub Punktid oma kasvu ja edu
hindamisel üksnes Gamekeys OÜ müügist (st vahendusteenuse brutosummast).
Punktid annab edaspidi müügitulemustest investoritele lühiülevaate igakuiselt
ja põhjalikuma ülevaate kord kvartalis. Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid

Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

Tel: +372 53 095 817

E-mail: [email protected]Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille
tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ. Punktide grupp omab ja
arendab Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xbox jne
digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures: 

 -- Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja
   videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega
   seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja

 -- HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük
   äriklientidele, Punktid.com platvormi kasutusõiguse müük Gamekeys OÜ-le ja
   Punktid.com IT-projekti arendamine.