Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Robus Group AS täiendavate aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Balti
alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2022-04-28 07:34 CEST -- 

Vastavalt Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 31. märtsi
2022. a. otsusele võetakse Robus Group AS-i täiendavalt emiteeritud 225 000
aktsiat kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses
kauplemissüsteemis First North tingimusel, et punktis 1.2. tingimused on
täidetud. 

Seisuga 28.04.2022. a on punktis 1.2. mainitud tingimused täidetud.

Robus Group AS-i ülalnimetatud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on täna, 28.
aprill 2022. a. 

Seega kaubeldakse alates 28. aprillist nimetuse ROBUS all kokku 1 725 000 Robus
Group AS-i aktsiaga (ISIN: EE3100096140). Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.comNasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud
turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i
turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB
Nasdaq Vilnius.