Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine Pro Kapital Grupp väärtpaberitele

Tallinn, Eesti, 2022-05-02 09:08 CEST -- 


Nasdaq Tallinn otsustas 02. mail 2022 a. lisada vaatlusmärke Pro Kapital Grupp
AS aktsiatele (PKG1T, ISIN kood: EE3100006040) ja võlakirjadele (PKGB080024A,
ISIN kood:  EE3300001676) Reglemendi osa "Järelevalve" punktis 3.5.4.4
sätestatud alusel. 

Vaatlusmärke lisamise põhjuseks on asjaolu, et Pro Kapital Grupp ei ole
avalikustanud 2021 a. auditeeritud majandusaasta aruannet 4 kuu jooksul arvates
aruandeperioodi lõppemisest. Pro Kapital Grupp teavitas 29.04.2022. a.
auditeeritud tulemuste avaldamise viibimisest. 

Vaatlusmärke kasutamise eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine
ülalnimetatud asjaoludele. 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.comNasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud
turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i
turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB
Nasdaq Vilnius.