Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Dollari vahvistunut korko-odotusten myötä, mutta maailmantilanne myös haastaa sen asemaa

Yhdysvaltain dollari on valuuttamarkkinan jätti ja ollut myös sen vahva nousija viime kuukausina. Dollari on vahvistunut vuoden alusta 7,2 % euroa vastaan, ja useita päävaluuttoja vastaan dollarin kehitystä mittaava dollari-indeksi on sekin 7 % yli vuodenvaihteen ja kevään pohjien. Odotukset dollarin kehityksestä ovat edelleen nousun puolella, sillä Federal Reserven korkoennusteet ovat nousseet, kun esimerkiksi EKP:ssa on vahvasti signaloitu koronnostojen olevan poissa pöydältä ensi vuonnakin.

Lähde: Bloomberg

Dollarin valta-asema globaalilla markkinalla näyttää horjumattomalta. Kansainväliset dollarilainat kasvoivat 13 200 miljardiin kesäkuussa, missä on selvä ero finanssikriisiä edeltävään vuoden 2007 kesäkuun 5 200 miljardiin. Dollareilla maksetaankin puolet kansainvälisestä rahoituksesta ja lisäksi sen osuus transaktioista ulkomaan valuutassa on 90 % ja reservivaluuttana 59 %. Reservivaluuttana dollarin osuus laski kesällä 25 vuoden pohjiin, mutta etenkin vaihtoehtoisten valuuttojen puute auttaa dollaria pitämään pintansa. Toiseksi suurin reservivaluutta euro (osuus 20 %) on edelleen kaukana dollarin takana, ja euroalueellakin on omat valuvikansa rajoittamassa euron mahdollisuuksia. Kiinan juanissa taas on paljonkin potentiaalia, mutta reservivaluutan statusta on vaikea kasvattaa ilman vapaita pääomaliikkeitä, joiden osalta maan hallinnolla on vielä tekemistä.

Dollarin asema vahva, mutta toisaalta haavoittuva

Dollarin nousu ja uho on nähty, mutta tuhoakin on povattu pitkään. Erinomaisen esityksen dollarin asemasta antaa Ray Dalio. Hänen mukaansa dollarin asema on reservivaluuttastatuksen johdosta vahva, mutta toisaalta hyvin haavoittuva. Dollarin pelastajana on nimenomaan sen kysyntä: koska dollareita käytetään laajasti reservi- ja maksuvaluuttana, sitä ei kyseenalaisteta – ei nytkään, kun USA velkaantuu ennennäkemätöntä tahtia. Tämä johtuu siitä, että 1) USA:n velka on dollareissa, ei muussa valuutassa ja 2) USA:n keskuspankilla on yksinoikeus painaa lisää dollareita maailmalle ja ostaa velkaa. USA:lla riittää siis muskeleita niin kauan, kuin se voi printata ”maailmanrahaa” ilman vaihtoehtoja ja niin kauan kuin muu maailma dollareita käyttää.

Dalio kuitenkin muistuttaa, että samaan aikaan USA on hyvin haavoittuvainen talous. Se on vuosikymmenten saatossa menettänyt osuuttaan maailman BKT:sta ja tulee menettämään sitä ennusteiden mukaan lisää. USA:n kauppatase on ollut jo vuosia rajusti alijäämäinen, ja tätä kattaakseen maa velkaantuu ulkomaille. Yksi tapa havainnollistaa velkaantumisen vastakohtana olevia säästöjä on tarkkailla ulkomaisen valuutan reservejä. Näitä USA:lla ei juurikaan ole, kun taas Kiina on kasvattanut reservejään kovalla vauhdilla viimeisen vuosikymmenen ajan. Reserveistä ei siis ole mihin nojata, jos dollarin asema horjuu.

Luottamus kaikki kaikessa

Kuuma kysymys kuuluukin, horjuuko dollarin asema ja jos, niin milloin. Dalio kuvaa valuuttojen ja talouksien kulkua suurena syklinä. Tiivistettynä se alkaa sodanjälkeisenä uutena maailmanjärjestyksenä, jota leimaa 1) ensin korkea tuottavuus, velkojen tehokas kohdentaminen, yhteiskunnan vaurastuminen mutta samalla eriarvoisuuden lisääntyminen, joka johtaa 2) ylikulutukseen, spekulaatioon ja ylivelkaantumiseen sekä maksujen laiminlyönteihin, joka johtaa 3) keskuspankkien korkojen laskuun ja lisävelkaan, joka johtaa 4) talouden ongelmiin ja eriarvoistumisen tuomiin yhteiskunnallisiin konflikteihin, joka johtaa 5) rahan printtaamiseen, velkojen uudelleenjärjestelyyn ja hyvinvoinnin uudelleenjakautumiseen verotuksen kautta, joka lopulta johtaa taloudellisiin ja poliittisiin haavoittuvuuksiin, jotka päätyvät uuden maailmanjärjestyksen luoviin konflikteihin. Dalion mukaan USA on jo tämän syklin ehtoopuolella, eli edennyt siitä 75 % (+/- 10 %). Hän kuitenkin muistuttaa, että syklit ovat todella pitkiä ja USA on todistanut 244-vuotisen historiansa aikana olevansa yksi talouden kestävistä supervalloista. Dollaripinkan päällä istujilla ei liene syytä huoleen niin kauan kuin luottamus USA:n taloutta ja rahajärjestelmää kohtaan pysyy horjumattomana ja vaihtoehdot puuttuvat.

 

Lähteenä tekstissä on käytetty Ray Dalion kirjaa The Changing World Order. Poimintoja kirjasta on luettavissa täällä.

Marianne Palmu