Euroalueen ostopäällikköindeksit: laskun jälkeen tasaantumista

Euroalueen ostopäällikköindeksit: laskun jälkeen tasaantumista

Artikkeli 22.02.2019 6:53 MakroanalyysiEurotalousTalous

Torstaina julkaistut euroalueen, Ranskan ja Saksan alustavat ostopäällikköindeksit helmikuulta kertovat indeksien laskun tasaantumisesta ja kasvun pienestä vahvistumisesta heikon vuodenvaihteen jälkeen. Kehitys sektoreittain ja maittain on edelleen selvästi eriytynyttä: teollisuuden aktiviteetti supistui, mutta palvelusektorin vire vahvistui. Erot kertovat meneillään olevasta kehityksestä taloudessa: kasvu on entistä riippuvaisempaa kotimaisesta kysynnästä (palvelut), kun taas vientiteollisuuden vaikeudet jatkuvat.

Saksassa op-kyselyyn osallistuneet autoteollisuuden yritykset kertoivat IHS Markitin mukaan tilausten kasvun heikentymisestä Aasiassa (etenkin Kiinassa), mikä kertoo kauppajännitteiden vaikuttaneen osaltaan talousympäristöön. Kotimainen kysyntä avitti kuitenkin palveluiden kasvua. Ranskassa teollisuuden op-indeksi nousi viiden kuukauden huippuihin, eli tuotanto tasaantui laskun jälkeen, ja palvelualojen indeksi kipusi korkeimmalle tasolle kolmeen kuukauteen. Kumpikin lukema pysyi 50:n tuntumassa heijastellen nollakasvua laskun jälkeen.

Kasvu lepää kotimaisessa kysynnässä

Kokonaisuutena euroalueen talous näyttää välttäneen alamäen alkuvuonna, mutta kasvun lähteitä on yhä vaikeampi löytää. IHS Markitin mukaan op-indeksit heijastelevat laskun tyrehtymistä, ja euroalueen Q1:lle 0,1 %:n kasvulukemia verrattuna edelliseen kvartaaliin. Saksan talous pinnistää Markitin arvioiden mukaan vahvan palvelusektorin vuoksi 0,2 %:n kasvuun, mutta Ranskan kasvu hyytyy ennusteen mukaan nollatasolle tai jopa hieman negatiiviseksi. Koko alueella kasvun pitäisi siis piristyä Q2:sta eteenpäin, jotta päästäisiin reilusti yli prosentin talouskasvuun kuluvana vuonna. Ulkomaankaupan riskitason pysyessä korkealla kotimarkkinakysyntä nousee keskeiseen rooliin talouden tukijalkana.