Euroalueen talousluottamus jatkoi vahvaa kasvuaan

Euroalueen talousluottamus jatkoi vahvaa kasvuaan

Artikkeli 09.01.2018 8:50 MakroanalyysiEurotalousTalous

Euroalueen talousluottamus jatkoi joulukuussa vahvaa kasvuaan. Euroopan komission eilen julkaisemien lukujen mukaan talousluottamus vahvistui odotuksia enemmän ja nousi samalla 17 vuoden huippulukemiinsa (116,0). Erikseen julkaistu yrityssektorin luottamusindikaattori puolestaan saavutti korkeimman lukemansa vuoden 1985 jälkeen, ja kuluttajaluottamuskin oli vahvalla tasolla. Yrityspuolella luottamuksen kasvu oli laajaa kaikilla sektoreilla aina teollisuudesta palvelualoihin ja vähittäismyyntiin. Positiivista näkemystä vahvistavat Eurostatin eilen julkaisemat vähittäismyyntiluvut, joiden mukaan myynti kasvoi marraskuussa odotettua enemmän, 1,5 %, heikon lokakuun jälkeen. Vuodentakaiseen nähden kasvua oli 2,8 %.

Luottamuslukujen, jotka ovat myös pehmeitä indikaattoreita tulevaisuuden talouskehitykselle, perusteella euroalueen suhdannekäännettä ei ole vielä edessä, vaan alkuvuosikin näyttää hyvältä. Mielestämme ”normaaliin” taloussyklin taittumiseen on edellytyksenä kiihtyvä inflaatio, jota ei euroalueella ole edelleenkään havaittavissa. Joulukuun alustavien lukujen mukaan euroalueen kuluttajahintojen nousu hidastui 1,4 %:iin ja Euroopan komissio kertoi eilen aikaisempaa vaimeammista inflaatio-odotuksista. Vaikka yritykset ovat raportoineet kasvavista hintapaineista tuottajapuolella, tämä ei näytä edelleenkään siirtyneen kuluttajahintoihin. Osaltaan inflaatio-odotuksiin vaikuttaa myös edelleen vaimea palkkojen kasvu euroalueella.

Näyttää siis siltä, että kultakutrien, eli vahvan talousympäristön ja vaimean inflaatiokehityksen, kausi jatkuu myös euroalueella ainakin toistaiseksi. Pidämme kuitenkin edelleen silmällä potentiaalisia talousriskejä, joista mainitsimme viime viikolla Talousteema 2018 -makroanalyyseissämme