Keskuspankkien ennustetarkkuus talouden käänteissä ollut heikkoa

Keskuspankkien rooli talousennustajana on tärkeä: niillä on monopoli päättää rahapolitiikasta ja näin omalta osaltaan vaikuttaa suhdannekehitykseen. Toisaalta talouden käänteiden ennakointi on keskuspankeissa avainroolissa, sillä tehdyt rahapoliittiset päätökset eivät vaikuta talouteen heti vaan viiveellä. Ajoituksen epäonnistuminen tarkoittaisi sitä, että rahapolitiikka olisi suhdanteen heiketessä liian kireää tai nousukaudella liian elvyttävää.

Tämä sisältö on Inderes Premium-jäsenille.