Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Pukinkonttiin vietnamilaisia legopalikoita

Pukinkonttiin vietnamilaisia legopalikoita

Artikkeli 14.12.2021 18:30 Muut

Kirjoittaja Petri Deryng on PYN Eliten salkunhoitaja. PYN Elite on suomalainen osakerahasto, jonka varat on tällä hetkellä sijoitettuna Vietnamiin. Rahasto on sijoittanut Aasian osakemarkkinoille vuodesta 1999.

Pian kaksi vuotta kestänyt koronaepidemia on koetellut itse kunkin perheen arkea ja aiheuttanut uusia haasteita työpaikoille ja yritysten toimintaan.

Sijoittajille ajasta on kuitenkin muodostunut odotuksiakin parempi tuottojakso, kun keskuspankit ja maiden hallitukset ovat ylläpitäneet finanssimarkkinoiden likviditeetin hyvänä, ja ohjauskorot on pidetty ennätyksellisen pitkään historiallisen matalina. PYN Elite on tuottanut +76 prosenttia tämän kahden vuoden aikana. Tuotot ovat syntyneet salkun kannalta epäyhtenäisesti, ja olemme myös kotiuttaneet useissa sijoituksissa voittojamme sekä kohdistaneet varojamme uudelleen.

Tänä syksynä Vietnamin pörssissä koettu osakkeiden hintaralli on kohdistunut ainoastaan markkina-arvoltaan suhteellisen pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin.

Vaikka saavutettuja tuottoja on mukava ihastella, niin toki voi saman tien myös harmitella tuottoja, joista olemme jääneet paitsi, kun useiden isojen yhtiöiden osakkeiden hintakehitys on kuuden viime kuukauden aikana jäänyt hyvinkin maltilliseksi suhteessa pienyhtiöiden osakkeisiin. Me olemme pandemian aikana uudelleenkohdistaneet PYN Eliten varoja erityisesti isoihin yrityksiin ja bisneksiin, jotka ovat kärsineet pandemian takia asetetuista rajoituksista.

Vietnamin hallinto onnistui pitkään erinomaisesti pitämään koronatartunnat kurissa, mutta odotustemme vastaisesti kesällä 2021 tartuntatilanne muuttui deltavariantin myötä huonoksi myös Vietnamissa. Tartuntatilanteen negatiivisten vaikutusten pitkittyminen on hidastanut näiden valitsemiemme yhtiöiden tulosten palautumista normaalille kasvu-uralle.

VN-indeksin uusi tavoite 2 500 pistettä

Lopuksi tärkeä ilmoitusluonteinen asia: olemme muuttaneet olennaisesti Vietnamin pörssin indeksitavoitettamme.

PYN Eliten Vietnam-vuosien aikana (2013–2021) olemme oppineet paljon. Vietnamin hallinto on yllättänyt osaamisellaan, jämäkkyydellään ja määrätietoisuudellaan. Hallinnon päätöksenteossa korostuvat pitkäjänteisyys ja systemaattisuus, eikä sitä ohjaile populismi.

Tiesimme toki jo entuudestaan, että Vietnamin kansa on yritteliästä ja tarmokasta. Valtio on vielä nuori ja kehitysvaiheessa, mutta ihmiset ovat sivistyneitä. Vietnamin hallinnon panostukset laadukkaaseen peruskoulutukseen ja erityisesti matematiikkaan vaikuttavat jatkossa myönteisesti maan talouskasvuun.

Valtion panostukset uusiutuviin energiamuotoihin luovat myös hyviä näkymiä kilpailukyvylle tulevaisuudessa. Maa teollistuu nopeasti ja tarvitsee merkittäviä investointeja energiantuotantoon. On hämmästyttävää, että Vietnam on jo nyt investoinut uusiutuviin energiamuotoihin eniten Kaakkois-Aasian maista.

Lähivuodet näyttävät hyvin lupaavilta myös vietnamilaisten pörssiyhtiöiden tuloskasvulle. Julkinen puoli on rakentanut mittavan investointipaketin vuosille 2022–2023 stimuloimaan koronan jälkeistä talouskasvua. Mittavista uusista panostuksista huolimatta Vietnamin velka-aste pysyy hyvin alhaisena, ja siten maan talouden kulkua ei pitäisi uhata edes asteittainen, globaali korkojen nousu.

Arvioimme pörssin tuloskasvuksi vuodelle 2022 +28 prosenttia, 2023 +20 prosenttia ja vuodelle 2024 +18 prosenttia. Arvioimme vuoden 2024 P/E lukemaksi 16,5. Näihin ennusteisiin perustuen päädyimme muuttamaan Vietnamin pörssi-indeksin uudeksi tavoitteeksi 2 500 pistettä.

Hyvin kertyneet valuuttavarannot ovat madaltaneet merkittävästi Vietnamin maariskiä. Valtion lainojen korkoyieldit ovat tippuneet 2 prosentin tasolle, kun ne muutamia vuosia sitten olivat 6–8 prosentin tasoilla. Uskomme korkojen pysyvän myös lähivuodet alhaisilla 3–4 prosentin tasoilla.

Nämä tekijät mahdollistavat pörssiosakkeille korkeammat arvostuskertoimet. Uskomme Vietnamin pörssi-indeksin treidaavan ajoittain jopa arvostustasoilla P/E 20–25, vaikka mielestämme realistinen VN-indeksin 2 500 pisteen tavoitetasomme on laskettu 16,5 P/E-kertoimella.

Viimeisin miellyttävä uutinen kohdemaamme vetovoimasta oli Lego Groupin ilmoitus mittavasta miljardin dollarin investoinnista Vietnamiin. Ehkäpä jo lähivuosien jouluina voimme hankkia pukinkonttiin vietnamilaisia legopalikoita.

Tämä kirjoitus oli osa PYN Eliten uusimmasta sijoittajakirjeestä. Koko kirjeen voit lukea tästä.