Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Pysyykö Federal Reserve elvytyslupauksessaan?

Pysyykö Federal Reserve elvytyslupauksessaan?

Artikkeli 23.02.2021 7:46 TalousMakroanalyysiKeskuspankitKorot

Keskuspankkiirit Federal Reservessä ovat kokous toisensa jälkeen pitäneet boolimaljaa pöydällä ja signaloineet ennusteissaan, ettei ohjauskorko nouse nollatasolta vielä vuonna 2023. Myös arvopaperiostoja on kerrottu jatkettavan, kunnes talous näyttää merkittävää edistymistä kohti kahden prosentin inflaatiotavoitetta ja keskuspankin työllisyystavoitetta. Tähän lupaukseen on osake- ja korkomarkkinallakin nojattu, mutta pitkien korkojen nousu pitkin alkuvuotta on alkanut tuoda epäilyksen siemenen elvytysodotuksiin. Talouspoliittiseen elvytykseen ja talouden elpymiseen liittyvät odotukset ovat tuoneet myös rahapolitiikan kiristyksen – ensin velkakirjaostojen vähentämisen, sitten ohjauskoron nostojen myötä – yhä yleisemmäksi näkemykseksi markkinoilla, mikä on heijastunut velkakirjakorkoihin. Nyt markkinalla punnitaankin sitä, pystyykö Federal Reserve pitämään lupauksensa.

Etenkin kaksi teemaa on noussut rahapolitiikan keskiöön: työttömyys ja inflaatio. Molemmat puolestaan ovat vahvasti linkittyneitä koronatilanteeseen, sillä 3,2 miljoonaa työtöntä tunnisti työn menetyksensä tammikuussa väliaikaiseksi (pysyvästi työnsä menettäneitä on 3,5 miljoonaa) ja odottaa työhön paluuta pandemian helpottaessa. Inflaatiopaineiden odotetaan puolestaan lisääntyvän pandemian hellittäessä, kun mm. patoutunut kysyntä purkautuu ja talous palaa kohti normaalia. Federal Reserve on kuitenkin alleviivannut, että pitää inflaatiota väliaikaisena eikä siten näe sitä suurena ongelmana. Sen sijaan keskuspankki reagoisi inflaatioon vasta, kun työllisyys on lähellä täystyöllisyyttä.

Keskuspankki on kuitenkin maininnut, että se voi reagoida rahapolitiikallaan myös mm. palkkojen kasvun kiihtymiseen ja kiristyneisiin rahoitusoloihin. Taloutta on siis tarkasteltava kokonaisuutena. Koska rahan hinta eli korko edelleen heijastelee taloudellista aktiivisuutta, nykyisen rahapolitiikan linja voi olla vaikea ylläpitää seuraavat kolme vuotta, mikäli talouspoliittista elvytysrahaa jaellaan edelleen avokätisesti ja talouskasvu yltää ennusteisiin (Bloombergin konsensusennuste bkt:lle 2021 on 4,9 % ja 2022 3,6 %). Siksi mahdollista on, että ensimmäinen koronnosto nähdään jo ensi vuonna. Siitä keskuspankki kuitenkin pitänee tarkoin huolen, että mikäli muutoksia rahapolitiikassa tehdään, niistä ilmoitetaan hyvissä ajoin.

Marianne Palmu