Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Talousriskit aisoissa, mutta noususuhdanteen lopun merkit lisääntyneet

Talousriskit aisoissa, mutta noususuhdanteen lopun merkit lisääntyneet

Artikkeli 22.05.2018 7:56 MakroanalyysiEurotalousEuropolitiikkaUSA:n talousTalous

Alkuvuoden näyttöjen perusteella talouden kasvuhuiput alkaisivat olla takana, mutta tästä huolimatta kehitys on edelleen vahvalla tolalla euroalueella ja USA:ssa. Pitkästä nousukaudesta nauttineessa USA:n taloudessa on alettu saada yhä enemmän merkkejä suhdanteen kypsymisestä (palkkojen ja inflaation vähittäinen kasvu), mutta esimerkiksi pörssiyhtiöiden tuloskasvu oli Q1:lläkin vahvaa. Toisaalta euroalueen odotettua heikommat talousluvut alkuvuodelta ovat alentaneet odotuksia EKP:n rahapolitiikan kiristämisen aikataulun suhteen ja antaneet tätä kautta tukea osakemarkkinalle. Olemme päivittäneet kuviomme talouden keskeisistä riskeistä ja niiden toteutumistodennäköisyyksistä sekä avanneet keskeisiä riskejä tärkeysjärjestyksessä.

Nousevat korot, inflaatio, vahva dollari: Käsittelemme nousevia korkoja, inflaatiota ja vahvaa dollaria yhdessä paketissa, koska kiristyvä rahapoliittinen ympäristö on seurausta paitsi vahvasta työmarkkinasta myös hiljalleen viriävästä inflaatiosta USA:ssa, ja vahva dollari on puolestaan seurausta korkojen kehityksestä.

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve on jo päässyt tasaiseen koronnostojen vauhtiin, ja nykyisissä odotuksissa kuluvalle vuodelle olisi jäljellä vähintään kaksi ja ensi vuodelle kaksi koronnostoa. Tämä tarkoittaa, että Federal Reserven ohjauskorko olisi ensi vuoden lopussa vähintään 2,75 %:n tasolla, ja tällöin USA:n 10-vuotinenkin korko kipuaisi jo lähelle 4 %:n tasoa tarjoten aidosti houkuttelevaa matalariskistä tuottoa sijoittajille ja toisaalta nostaen yritysten lainanhoitokustannuksia ja tätä kautta lisäten heikoimpien konkurssiriskiä.

Korkojen nousun myötä vahvistunut dollari puolestaan tyypillisesti vähentää likviditeettiä markkinoilla, koska sillä on tärkeä rooli globaalina rahoitusvaluuttana, ja vahva dollari nostaa velkakustannuksia etenkin kehittyvissä talouksissa. Inflaatioluvut ovat olleet pääsääntöisesti odotusten mukaisia, mutta mikäli ne alkaisivat nousta yli ennusteiden, lisäisi se osaltaan korkoriskiä markkinalla. Vaikka rahapolitiikka on edelleen vahvasti elvyttävää euroalueella, USA:n korkoriski ulottuu myös tänne kansainvälisten taloussuhdanteiden ja rahoitusmarkkinoiden kautta.

Raaka-aineiden (öljyn) hinnan nousu: Raaka-ainemarkkinalla öljyn hinnan nousu on ollut nopeaa, ja esimerkiksi Q2:lla tähän mennessä hinta on noin 40 % korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten Q2:lla. Öljyn hinnan nousu lisää osaltaan paineita inflaatiolukuihin, sillä mm. EKP on käyttänyt maaliskuun ennusteissaan pohjana 65 dollarin öljyn hintaa vuodelle 2018. Nyt hinta on noussut yli 70 dollarin, ja öljyn hinnan nousun jatkuessa ennusteisiin tulee painetta ylöspäin. Myös kuluttajien kukkaroita energiahintojen nousu koettelee lyhyellä aikavälillä, mikä voi verottaa yksityistä kulutusta ja vaikuttaa talousnäkymiin sitä kautta. Globaali öljyntuotanto (mm. USA:n kasvanut tuotanto) kuitenkin tasannee hinnan nousua.

Protektionismi: Mielestämme viime viikkoina riskitaso on laskenut protektionismiuhan osalta, sillä viimeisimpien uutisten mukaan USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluissa on siirrytty tarjoamaan porkkanaa kepin sijaan, eli yritetään löytää ratkaisuja USA:n ja Kiinan välisen kauppataseen alijäämän supistamiseksi ja tuontitulleista ollaan luopumassa. Sopu neuvotteluissa on vähentänyt kauppasodan uhkaa selvästi lyhyellä aikavälillä. Konkreettiset ratkaisut tosin vielä puuttuvat, joten täysin protektionismin riskejä ei sovi unohtaa. Lisäksi Iranin vastaisten pakotteiden etenemistä on syytä seurata.

Poliittiset riskit (Italia): Poliittisilla riskeillä viitataan lähinnä Italian hallituskiemuroihin. Italiassa ollaan saamassa aikaan sittenkin koalitiohallitus, jonka kokoonpano on maan julkisen talouden vakauden kannalta vähemmän mairitteleva. Hallituspuolueiksi nousevat populistinen Viisi tähteä ja äärioikeistolainen Pohjoisen liitto, jotka suunnittelevat hallitusohjelmassaan mm. merkittäviä veronalennuksia ja samalla tulonmenetyksiä jo valmiiksi velkaisen maan talouteen. Molemmat puolueet ovat euroskeptisiä, mutta ennakkotietojen perusteella - ja vastoin huhuja - hallitusohjelmasta jäisi pois aloitteet euroeroon liittyen, mikä vähentää koko euroalueeseen kohdistuvia riskejä lyhyellä aikavälillä. Lisäksi EKP:n osto-ohjelma tarjoaa toistaiseksi turvaverkkonsa Italian velkakirjoille, mikä vähentää vaikutuksia rahoitusmarkkinalla. Todennäköisyys Italian ongelmien kumuloitumiselle on suuri, mutta lyhyen aikavälin vaikutukset ovat rajattuja.

Marianne Palmu