Talousteemat 2018 - lähtökohdat hyvälle talousvuodelle edelleen olemassa

Talousteemat 2018 - lähtökohdat hyvälle talousvuodelle edelleen olemassa

Artikkeli 02.01.2018 8:41 MakroanalyysiUSA:n talousEurotalousKeskuspankitTalous

Käsittelemme tämän viikon aamukatsauksissa neljää tärkeää talousteemaa vuodelle 2018 aloittaen talouskasvunäkymistä. 

Maailmantalouden vuosi 2017 on osoittautunut yllättävänkin vahvaksi etenkin kehittyneissä talouksissa. Vuoden mittaan kasvuennusteita tarkistettiin reilusti ylöspäin, kun suhdannekäänne osoittautui odotettua vahvemmaksi etenkin euroalueella. Tämä näkyy myös keskuspankkien ennustemuutoksissa. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki on vuoden aikana (joulukuu 2016-joulukuu 2017) tarkistanut euroalueen vuoden 2017 BKT-ennustettaan ylöspäin yhteensä 0,7 %-yksikköä. Myös USA:n Federal Reserve pääsi mukaan optimismitalkoisiin, mutta sen osalta muutos jäi hieman pienemmäksi, 0,4 %-yksikköön. 

Muutosten taustalla oli etenkin euroalueella nopea vahvistuminen taloussuhdanteessa. Finanssi- ja velkakriisistä toipuminen oli vaikeaa ja hidasta, ja hetken vaikutti siltä, että talouskasvu jää keskuspankin elvytyksestä huolimatta hitaaksi, eikä selvää noususuhdannetta pääse syntymään. Vuoden 2017 aikana kotimarkkinakysynnässä oli kuitenkin selviä piristymisen merkkejä, mikä loi perustaa kasvunäkymille. Lisäksi maailmantalouden hyvä vire antoi tukea ulkomaankaupalle ja myös yritysten investointinäkymälle. Toki matalalla korkotasollakin on ollut roolinsa etenkin investointiaktiivisuuden osalta. 

Vuoden 2018 talouskasvuennusteet liikkuvat pitkälti samoissa lukemissa kuin 2017 osalta. EKP povaa euroalueelle 2,3 %:n kasvua ja Federal Reserve USA:lle 2,5 %:n kasvua. USA:ssa etenkin tänä vuonna voimaan tuleva verouudistus voi tuoda piristysruiskeen talouteen tosin samalla kasvattaen pitkän aikavälin riskejä (velkaantuminen). Euroalueella puolestaan vihdoin piristynyt talouskasvu jatkunee lähes viime vuoden kaltaisena, joskin odotukset rahapolitiikan hitaasta normalisoimisesta vuoden lopusta lähtien voivat maltillistaa etenkin kotitalouksien kulutusnäkymiä ja asettaa rajoituksensa asuntomarkkinan kasvulle, mikä on selkeä ero viime vuoteen nähden. 

Euroalueella ostopäällikköindeksejä mittaava Markit Economics kertoi indeksien olleen joulukuussakin vahvoja, mikä ennakoi erittäin positiivisia talouskasvulukemia Q4:lle. Alaindekseissä kuitenkin alettiin hiljalleen raportoida kapasiteettirajoituksien lisääntymisestä ja tilausten täyttämättä jättämisistä marraskuussa nähdyn kehityksen kaltaisesti etenkin teollisuudessa. Lisäksi inflaatiopaineissa oli pientä nousua, mikä alkaa näkyä jo toteutuneissakin lukemissa mm. Saksassa. Näiden tekijöiden voi odottaa vahvistuvan kuluvan vuoden aikana, ja odotamme etenkin hintapaineiden kasvun ja samaan aikaan kiristyvän rahapolitiikan olevan lopulta korkeasuhdanteen taittumisen takana tulevaisuudessa.